// نشریه / سياحت غرب 105

در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

اين ماهنامه به نقد غرب از ديدگاه انديشمندان غربي در عرصه‌هاي رسانه‌ها و ارتباطات، فرهنگ و اجتماع، اقتصاد و سياست، دين و عرفان و معنويت، و علم و آموزش و تكنولوژي مي‌پردازد.
مقالات زير براي اين شماره از ماهنامه سياحت غرب ترجمه شده‌اند:
-تحريف حقايق: چگونه رسانه‌ها با تحريف واقعيت، جهان ما را به سمت جنگ سوق مي‌دهند؟
-امپرياليسم نوين: اطلاعات و امپرياليسم رسانهاي؟
-چگونه انقلاب جنسي، جامعه امريكا را براي هميشه دگرگون كرد؟
-سي نشانه اينكه امريكا جايي مخوف براي كودكان است.
-دوازده مثال سرسام‌آور از مهندسي اجتماعي افراطي توسط دولت ايالات متحده
-جنگ عليه ايران در جريان است
-چرا استادان دانشگاه بايد به معترضان جنبش تسخير در محوطه دانشگاه‌ها بپيوندند؟


شناسنامه

ماهنامه سياحت غرب
سال دهم / شماره 105 / کد: 1821 / اردي‌بهشت 1391
صاحب امتياز: مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما
مدير مسئول: مجيد خبازي
سردبير: محمدحسين رحمانيان
مشاور علمي: رضا حاج‌احمدي
همكاران اين شماره: ابوالفضل ايماني راغب، محمدعلي بيت سياح، فاطمه برقعي، وحيده پيشوايي، مريم تشکري، علي حاجي‌محمدي، مرضيه زند، مريم شاعري، طاهره شاکرنژاد، بشري شريف عسکري، شيما عالي، رضا کريمي و امير يزديان
نمونه‌خوانان: جنان طاهريان ـ معصومه باقري
صفحه‌آرا: سميه مرادي
بها: 35000 ريال
مقالات و مطالب مندرج، لزوماً بيانگر ديدگاه‌هاي مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما نيست.
اقتباس از اين نشريه با ذکر مأخذ، آزاد است.
نشاني: قم، بلوار امين، مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما.
تلفن: 2919670 ـ 0251 نمابر: 2915510 صندوق پستي: 3133-37185
تهران: جام جم، ساختمان شهيد رهبر، طبقه زيرزمين
تلفن: 22014738 ـ 021 نمابر: 29164997
خراسان: مشهد ـ خيابان امام خميني(ره)، انتهاي باغ ملي، ساختمان صبا، طبقه سوم
تلفن: 2215108 ـ 0511 نمابر: 2215106
Email:siahat@irc.ir ـwww.irc.ir
در صورت تمايل به دريافت فايل الکترونيک، درخواست خود را به رايانامه سياحت غرب ارسال فرماييد.