// نشریه / سياحت غرب 106

در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

اين ماهنامه به نقد غرب از ديدگاه انديشمندان غربي در عرصه‌هاي رسانه‌ها و ارتباطات، فرهنگ و اجتماع، اقتصاد و سياست، دين و عرفان و معنويت، و علم و آموزش و تكنولوژي مي‌پردازد.
در اين شماره مروري خواهيم داشت بر:
ارتباطات و رسانه (رسانه هاي جمعي و دين: امكانات و مشكلات كليسا در فرهنگ تلويزيوني / بررسي كاربرد رسانه ها در ميان مسلمانان فرانسوي)
فرهنگ واجتماع (مجتمع هاي صنعتي _ زنداني پرمنفعت: سودآوري حبس در امريكا)
سياست و اقتصاد (از دست دادن سلطه جهاني: چشم انداز افول امريكا / شيوه سلطنتي: چشم انداز افول امريكا/ از بالفور تا اوباما: تفكر استعماري درمورد فلسطين/ طراحي جنگ عليه ايران دروغ زدايي: بيان حقيقت در مورد تجاوز غرب به منطقه خليج فارس)
دين، عرفان و معنويت (ميليون ها مسيحي تبشيري براي تسريع رجعت، خواستار شروع جنگ جهاني سوم هستند/ ظهور معنويت سرمايه داري)
علم، آموزش و تكنولوژي (دانشكده ها و دانشگاه هاي ما احمق هاي تحصيل كرده پرورش مي دهند)


شناسنامه

سال نهم / شماره 106 / کد: 1828 / خرداد 1391
صاحب امتياز: مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما
مدير مسئول: مجيد خبازي
مشاور علمي: عباس معلمي
همكاران اين شماره: مرتضي باراني، محمدعلي بيت سياح، وحيده پيشوايي، مريم تشکري، مرضيه خادمي شيروان، احمد شاکرنژاد، طاهره شاکرنژاد، صديقه مرادي، مرتضي ملتي، امير يزديان.
مقالات و مطالب مندرج، لزوماً بيانگر ديدگاه‌هاي مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما نيست.
اقتباس از اين نشريه با ذکر مأخذ، آزاد است.
نشاني: قم، بلوار امين، مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما.
تلفن: 2915511 ـ 0251 نمابر: 2915510 صندوق پستي: 3133-37185
تهران: جام جم، ساختمان شهيد رهبر، طبقه زيرزمين
تلفن: 22014738 ـ 021 نمابر: 29164997
خراسان: مشهد ـ خيابان امام خميني(ره)، انتهاي باغ ملي، ساختمان صبا، طبقه سوم
تلفن: 2215108 ـ 0511 نمابر: 2215106
Email:siahat@irc.ir ـwww.irc.ir
در صورت تمايل به دريافت فايل الکترونيک، درخواست خود را به رايانامه سياحت غرب ارسال فرماييد.