// نشریه / سياحت غرب 107

در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

اين ماهنامه به نقد غرب از ديدگاه انديشمندان غربي در عرصه‌هاي رسانه‌ها و ارتباطات، فرهنگ و اجتماع، اقتصاد و سياست، دين و عرفان و معنويت، و علم و آموزش و تكنولوژي مي‌پردازد.
در اين شماره مروري خواهيم داشت بر:
ارتباطات و رسانه (مهارت فاكسنيوز در القاي اطلاعات دروغ به مخاطبان / روز زمين: نه فيلمي كه شيوه تفكر شما را نسبت به جهان تغيير مي‌دهند )
فرهنگ و اجتماع (بنيادگرايي و خانواده: جنسيت، فرهنگ و جنبش خانوادهگراي امريكايي / به تيمارستان خوش آمديد!)
سياست و اقتصاد (اعلام جنگ عليه «اسلامگرايي سياسي» / سياست ظالمانه ايالات متحده عليه ايران / كشوري به غايت بيمار)
دين، عرفان و معنويت (روان‌شناسي غربي و پشت پرده معنويت)
علم، آموزش و تكنولوژي (فن‌آوري، خداست: برتري ماشين / ديكتاتوري علمي، قانون فطرت و نابودي بشر / چگونه با تخريب نظام آموزشي صاحب يك تريليون دلار شويم؟)


شناسنامه

سال نهم / شماره 107 / کد: 1838/ تير 1391
صاحب امتياز: مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما
مدير مسئول: مجيد خبازي
سردبير: محمدحسين رحمانيان
مشاور علمي: عباس معلمی
همکاران اين شماره: ابوالفضل ایمانی راغب، محمد علی بیت سیاح، مریم تشکری، رحمت الله جبارنیا، مرضیه خادمی، فاطمه خلیلی فر، احمد شاکرنژاد، صدیقه مرادی، مرتضی ملتی و امیر یزدیان
صفحه‌آرا: اکرم سادات بنیزهرا
بها: 37000 ريال
مقالات و مطالب مندرج، لزوماً بيانگر ديدگاه‌هاي مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما نيست.
اقتباس از اين نشريه با ذکر مأخذ، آزاد است.
نشاني: قم، بلوار امين، مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما.
تلفن: 2919670 ـ 0251 نمابر: 2915510 صندوق پستي: 3133ـ37185
تهران: جام جم، ساختمان شهيد رهبر، طبقه زيرزمين، تلفن: 22014738 ـ 021 نمابر: 29164997
خراسان: مشهد ـ خيابان امام خميني=، انتهاي باغ ملي، ساختمان صبا، طبقه سوم
تلفن: 2215108 ـ 0511 نمابر: 2215106
Email:siahat@irc.ir ـwww.irc.ir
در صورت تمايل به دريافت فايل الکترونيک، درخواست خود را به رايانامه سياحت غرب ارسال فرماييد.