// نشریه / سياحت غرب 109

در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

اين ماهنامه به نقد غرب از ديدگاه انديشمندان غربي در عرصه‌هاي رسانه‌ها و ارتباطات، فرهنگ و اجتماع، اقتصاد و سياست، دين و عرفان و معنويت، و علم و آموزش و تكنولوژي مي‌پردازد.
در اين شماره مي خوانيم: تأثير رسانههاي جمعي بر جوانان بهعنوان يك مسئله تربيتي در روسيه، تأثير غول‌هاي رسانهاي غربي بر رسانههاي جهان، پنج مغالطه مالياتي اقليت يك‌درصدي، اسلامهراسي در رسانههاي غربي، روان‌شناسي انسان‌گرا و خصوصيسازي معنويت، تاريخچه دانش: دانشگاههاي فرو رفته در تاريكي، رخداد شگفت: دنياي جديدي از روبات‌ها، چگونه شركتهاي بزرگي مانند مونسانتو آموزش عالي را به كنترل خود در آوردهاند؟،شناسنامه

( ماهنامه سياحت غرب
( سال دهم / شماره 109 / کد: 1860 / شهريور 1391
( صاحب امتياز: مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما
( مدير مسئول: مجيد خبازي
( سردبير: محمدحسين رحمانيان
( مشاور علمي: جواد پورروستايي
( ويراستار: محمدصادق دهقان
( نمونه‌خوانان: محبوبه سلمان‌زاد و منصوره سلمان‌زاد
( حروف‌نگاران: حسنيه باقري و مرضيه معارف‌وند
( صفحه‌آرا: سميه مرادي
( ليتوگرافي و چاپ: زلال کوثر
( بها: 40000 ريال
( همکاران اين شماره: محمدرضا امين، مرتضي باراني، محمدعلي بيت سياح، مرضيه خادمي، فاطمه سادات خليلي‌فر، احمد شاكرنژاد، جواد طاهري، صديقه مرادي و امير يزديان
مقالات و مطالب مندرج، لزوماً بيانگر ديدگاه‌هاي مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما نيست.
اقتباس از اين نشريه با ذکر مأخذ، آزاد است.
نشاني: قم، بلوار امين، مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما.
تلفن: 2915511 ـ 0251 نمابر: 2915510 صندوق پستي: 3133ـ37185
تهران: جام جم، ساختمان شهيد رهبر، طبقه زيرزمين
تلفن: 22014738 ـ 021 نمابر: 29164997
خراسان: مشهد ـ خيابان امام خميني رحمه الله ، جنب باغ ملي، ساختمان صبا، طبقه سوم
تلفن: 2215108 ـ 0511 نمابر: 2215106
Email:siahat@irc.ir ـwww.irc.ir
در صورت تمايل به دريافت فايل الکترونيک، درخواست خود را به رايانامه سياحت غرب ارسال فرماييد.