// نشریه / سياحت غرب 113

در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

اين ماهنامه به نقد غرب از ديدگاه انديشمندان غربي در عرصه‌هاي رسانه‌ها و ارتباطات، فرهنگ و اجتماع، اقتصاد و سياست، دين و عرفان و معنويت، و علم و آموزش و تكنولوژي مي‌پردازد.
برخي مطالب اين شماره عبارتند از:
ارتباطات و رسانه(گوگل ارث و رسانه ها:حاكميت در عصر رسانه هاي نوين)،فرهنگ و اجتماع(خشونت،معرف فرهنگ امريكايي)،اقتصاد و سياست(ناكجاآباد امريكايي:به بازي هاي گرسنگي 2012 خوش آمديد.)،دين،عرفان،معنويت(روان شناسي معنويت:امري در حال وقوع) و ...


شناسنامه

( ماهنامه سياحت غرب
( سال دهم، شماره 113، کد: 1896، دي 1391
( صاحب امتياز: مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما
( مدير مسئول: مجيد خبازي
( سردبير: محمدحسين رحمانيان
( مشاور علمي: مجيد خبازي
( همکاران اين شماره: محمدرضا امين، ابوالفضل ايماني راغب، محمدعلي بيت‌سياح، وحيده پيشوايي (دبير ستون فرهنگ و اجتماع)، مرضيه خادمي (دبير ستون علم، آموزش و تكنولوژي)، محمودرضا دوست‌محمدي، هادي رضايي مقدم، احمد شاكرنژاد (دبير ستون دين، عرفان و معنويت)، محمود طاهري، فاطمه عامريان، امير يزديان (دبير ستون ارتباطات و رسانه).
( ويراستار: محمدصادق دهقان
( صفحه‌آرا: فاطمه جهانگير
( حروف‌نگار: مرضيه معارف‌وند، حسنيه باقري
( نمونه‌خوانان: جنان طاهريان، معصومه باقري
( بها: 38000 ريال
مقالات و مطالب مندرج، لزوماً بيانگر ديدگاه‌هاي مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما نيست.
اقتباس از اين نشريه با ذکر مأخذ، آزاد است.
نشاني: قم، بلوار امين، مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما.
تلفن: 2915511 ـ 0251 نمابر: 2915510 صندوق پستي: 3133ـ37185
تهران: جام جم، ساختمان شهيد رهبر، طبقه زيرزمين
تلفن: 22014738 ـ 021 نمابر: 29164997
خراسان رضوي: مشهد ـ خيابان امام خميني رحمه الله ، جنب باغ ملي، ساختمان صبا، طبقه سوم
تلفن: 2215108 ـ 0511 نمابر: 2215106
Email:siahat@irc.ir ـwww.irc.ir
در صورت تمايل به دريافت فايل الکترونيک، درخواست خود را به رايانامه سياحت غرب ارسال فرماييد.