// نشریه / سياحت غرب 116

در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

اين ماهنامه به نقد غرب از ديدگاه انديشمندان غربي در عرصه‌هاي رسانه‌ها و ارتباطات، فرهنگ و اجتماع، اقتصاد و سياست، دين و عرفان و معنويت، و علم و آموزش و تكنولوژي مي‌پردازد.
مقالات زير براي اين شماره از ماهنامه سياحت غرب ترجمه شده‌اند:
-بازنمايي شخصيت‌هاي مسلمان در فيلم «قلمرو پادشاهي»:ساختارشكني گفتمان‌ها در هاليوود
-اثرات «مادي‌گرايي رسانه‌اي» بر مصرف‌كنندگان سياهپوست امريكايي
-ازدواج تك‌جنسيتي در استراليا؛ چرا اكنون؟
-فروپاشي خانواده و اقتصاد امريكا
-سلطه‌نخبگان مجرم اقتصادي
-جنگ عليه «تروريسم» يا سركوب دموكراسي؟ سيستم نظارت همگاني بريتانيا
-امپرياليسم غربي و استبداد ناگفته استعمار
-«روانشناسي به مثابه دين»
-نگاهي انتقادي بر انديشه‌هاي هايدگر
-اينترنت و واقعيت مجازي


شناسنامه

ماهنامه سياحت غرب
سال دهم / شماره 116 / کد: 1933 / فروردين 1392
صاحب امتياز: مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما
مدير مسئول: مجيد خبازي
سردبير: محمدحسين رحمانيان
مشاور علمي: محمد سليمي
همکاران اين شماره: محمدرضا امين، ابوالفضل ايماني راغب، محمدعلي بيت‌سياح، وحيده پيشوايي (دبير ستون فرهنگ و اجتماع)، مرضيه خادمي (دبير ستون علم، آموزش و تکنولوژي)، احمد شاکرنژاد (دبير ستون دين، عرفان و معنويت)، جواد طاهري، فاطمه عامريان، سيد هادي عبودتيان هرندي، صديقه مرادي، امير يزديان (دبير ستون ارتباطات و رسانه)
ويراستار: محمدصادق دهقان
صفحه‌آرا: فاطمه جهانگير
حروف‌نگار: حسنيه باقری
نمونه‌خوان: سهيلا روحانی
بها: 55000 ريال
مقالات و مطالب مندرج، لزوماً بيانگر ديدگاه‌هاي مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما نيست.
اقتباس از اين نشريه با ذکر مأخذ، آزاد است.
نشاني: قم، بلوار امين، مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما.
تلفن: 32915511 ـ 025 نمابر: 2915510 صندوق پستي: 3133 ـ 37185
تهران: جام جم، ساختمان شهيد رهبر، طبقه زيرزمين
تلفن: 22014738 ـ 021 نمابر: 29164997
خراسان: مشهد ـ خيابان امام خميني رحمه الله ، جنب باغ ملي، ساختمان صبا، طبقه سوم
تلفن: 2215108 ـ 0511 نمابر: 2215106
Email:siahat@irc.ir ـ www.irc.ir
در صورت تمايل به دريافت فايل الکترونيک، درخواست خود را به رايانامه سياحت غرب ارسال فرماييد.