// نشریه / سياحت غرب 117

در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

اين ماهنامه به نقد غرب از ديدگاه انديشمندان غربي در عرصه‌هاي رسانه‌ها و ارتباطات، فرهنگ و اجتماع، اقتصاد و سياست، دين و عرفان و معنويت، و علم و آموزش و تكنولوژي مي‌پردازد.


شناسنامه

سال دهم / شماره 117 / کد 1951 / ارديبهشت 1392 صاحب امتياز: مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما مدير مسئول: مجيد خبازي سردبير: محمدحسين رحمانيان مشاور علمي: محمد سليمي همکاران اين شماره: محمدرضا امين، ابوالفضل ايماني راغب، مرتضي باراني، وحيده پيشوايي (دبير ستون فرهنگ و اجتماع)، رضا حسن‌زاده، مرضيه خادمي (دبير ستون علم، آموزش و تكنولوژي)، احمد شاکر نژاد (دبير مسئول دين، عرفان و معنويت)، جواد طاهري، فاطمه عامريان، احمد عباسي، سيدهادي عبودتيان هرندي، منا نادعلي، امير يزديان (دبير ستون ارتباطات و رسانه). صفحه‌آرا: فاطمه جهانگیر بها: 55000 ريال مقالات و مطالب مندرج، لزوماً بيانگر ديدگاه‌هاي مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما نيست. اقتباس از اين نشريه با ذکر مأخذ، آزاد است. نشاني: قم، بلوار امين، مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما. تلفن: 32919670 ـ 025 نمابر: 32915510 صندوق پستي: 3133ـ37185 تهران: جام جم، ساختمان شهيد رهبر، طبقه زيرزمين، تلفن: 22014738 ـ 021 نمابر: 29164997 خراسان: مشهد ـ خيابان امام خميني، انتهاي باغ ملي، ساختمان صبا، طبقه سوم تلفن: 2215108 ـ 0511 نمابر: 2215106 Email:siahat@irc.ir ـwww.irc.ir در صورت تمايل به دريافت فايل الکترونيک، درخواست خود را به رايانامه سياحت غرب ارسال فرماييد.