در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

اين ماهنامه به نقد غرب از ديدگاه انديشمندان غربي در عرصه‌هاي رسانه‌ها و ارتباطات، فرهنگ و اجتماع، اقتصاد و سياست، دين و عرفان و معنويت، و علم و آموزش و تكنولوژي مي‌پردازد.
مقالات زير براي اين شماره از ماهنامه سياحت غرب ترجمه شده‌اند:
-فن‌آوري ديجيتال و عصر نوين تبليغات تخريب‌كننده
-اخراجي‌هاي بزرگ مشغول به كار در فاكس نيوز
-خشونت در رسانه، بازتابي از نگراني‌هاي اجتماعي ؟
-مبارزه با حجاب، انحراف است
-ياد بگيريم دوباره محبت بورزيم: «خانواده‌هاي از هم گسسته»، شهروندي و حمايت دولت از زوجيت
-نقش تركيه در جنگ مشترك امريكا، ناتو و اسرائيل عليه سوريه
-چامسكي: خشونتي كه امپراتوري‌ها را پابرجا نگه مي‌دارد
-حكمت بودايي و دوران جديد فردگرايي
-ناسيوناليسم بودايي در ميانمار: نسل‌كشي و نژاد پرستي نهادينه عليه مسلمانان روهينگيا
اطلاعات و فن‌آوري كافي نيستند: ما به دانش هم نياز داريم


شناسنامه

ماهنامه سياحت غرب
سال دهم / شماره 118 و 119/ کد 1973 / خرداد و تیر 1392
صاحب امتياز: مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما
مدير مسئول و مشاور علمی: مجيد خبازي
سردبير: محمدحسين رحمانيان
همکاران اين شماره: محمدرضا امين، ابوالفضل ايماني راغب، مرتضي باراني، وحيده پيشوايي دبير ستون فرهنگ و اجتماع)، رضا حسنزاده، مرضيه خادمي دبير ستون علم، آموزش و تکنولوژي)، احمد شاکرنژاد دبير ستون دين، عرفان و معنويت)، جواد طاهري، اسعد الکعبی، هادي ميرانيمقدم، امير يزديان دبير ستون رسانه و ارتباطات).
ويراستار: محمدصادق دهقان
صفحه‌آرا: فاطمه جهانگیر
بها: 65000 ريال
مقالات و مطالب مندرج، لزوماً بيانگر ديدگاه‌هاي مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما نيست.
اقتباس از اين نشريه با ذکر مأخذ، آزاد است.
نشاني: قم، بلوار امين، مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما.
تلفن: 32919670 ـ 025 نمابر: 32915510 صندوق پستي: 3133ـ37185
تهران: جام جم، ساختمان شهيد رهبر، طبقه زيرزمين، تلفن: 22014738 ـ 021 نمابر: 29164997
خراسان: مشهد ـ خيابان امام خميني رحمه الله ، انتهاي باغ ملي، ساختمان صبا، طبقه سوم
تلفن: 2215108 ـ 0511 نمابر: 2215106
Email:siahat@irc.ir ـwww.irc.ir
در صورت تمايل به دريافت فايل الکترونيک، درخواست خود را به رايانامه سياحت غرب ارسال فرماييد.