در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

اين ماهنامه به نقد غرب از ديدگاه انديشمندان غربي در عرصه‌هاي رسانه‌ها و ارتباطات، فرهنگ و اجتماع، اقتصاد و سياست، دين و عرفان و معنويت، و علم و آموزش و تكنولوژي مي‌پردازد.
مقالات زير براي اين شماره از ماهنامه سياحت غرب ترجمه شده‌اند:
-بيلدربرگ، گوگل و جي‎8:بررسي رژيم جديد مالياتي جهان
-دستوركارِ هاليوود و دست‎هاي پشت پرده آن
-چرا زندگي در آمريكا مي‎تواند شما را واقعاً رواني كند؟
-خشونت: شيوه زندگي آمريكايي
-مبارزه با تروريسم: تخريب، فروپاشي، آميختگي، برقراري مجدد نظم و ساختار
-دين، رسانه، و مطالعات فرهنگي
-آي‎پدها برضد آموزگاران چرا فناوري در حال پيروزي است؟
-اعتراض به بازاري‌سازي دانشگاه


شناسنامه

( ماهنامه سياحت غرب
( سال يازدهم / شماره 122 و 123 / مهر و آبان 1392
( صاحب امتياز: مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما
( گروه آينده‏پژوهي و رسانه‏هاي نوين
( مدير مسئول: مجيد خبازي
( سردبير: محمدحسين رحمانيان
( مشاور علمي: فاطمه شيرين
( همکاران اين شماره: محمدرضا امين، مرتضي باراني، پايگاه اطلاعرساني سيستميار، وحيده پيشوايي (دبير ستون فرهنگ و اجتماع)، رضا حسنزاده (دبير تحريريه)، مرضيه خادمي (دبير ستون علم، آموزش و تکنولوژي)، ساره سپهرينژاد، احمد شاکرنژاد (دبير ستون دين, عرفان و معنويت)، فاطمه عامريان، امير يزديان.
( صفحه‌آرا: محمد صادقي
( بها: 45000 ريال
مقالات و مطالب مندرج، لزوماً بيانگر ديدگاه‌هاي مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما نيست.
اقتباس از اين نشريه با ذکر مأخذ، آزاد است.
نشاني: قم، بلوار امين، مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما.
تلفن: 32919670 ـ 025 نمابر: 32915510 صندوق پستي: 3133ـ37185
تهران: جام جم، ساختمان شهيد رهبر، طبقه زيرزمين، تلفن: 22014738 ـ 021 نمابر: 29164997
خراسان: مشهد ـ خيابان امام خميني=، جنب باغ ملي، ساختمان صبا، طبقه سوم
تلفن: 2215108 ـ 0511 نمابر: 2215106
Email:siahat@irc.ir ـwww.irc.ir
در صورت تمايل به دريافت فايل الکترونيک، درخواست خود را به رايانامه سياحت غرب ارسال فرماييد.