در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده


شناسنامه

 سال دوازدهم / شماره 146 ـ 148 / زمستان 1395
 صاحب امتياز: اداره کل پژوهش‌هاي اسلامي رسانه
 مدير مسئول: دکتر محمدحسین ظریفیان
 شورای سردبیری: امیر یزدیان(دبیر)، محمدحسين رحمانيان، مجید خبازی، سیدمحمدرضا خوشرو، صادق لیراوی
 ويراستار: اعظم خوش‌گفتار
 صفحه‌آرا: مرتضی صابری
 چاپ: زلال کوثر
 نشانی سایت اداره کل پژوهش‌های اسلامی رسانه: WWW.IRC.IR
 همکاران علمی این شماره: علی شاکر، محمدرضا امین، ابوالفضل ایمانی راغب، مریم نجیمی، وحیده پیشوایی، مرضیه خادمی، طیبه رفیعی، سید هادی عبودتیان، ایمان ابراهیمی، حسین رجبعلی‌پور، هادی میرانی مقدم
 بها: 65000 ريال
مقالات و مطالب مندرج، لزوماً بيانگر ديدگاه‌هاي اداره کل پژوهش‌هاي اسلامي نيست.
اقتباس از اين نشريه با ذکر مأخذ، آزاد است.
نشانی: تهران، جام جم، ساختمان شهید رهبر، طبقه زیرزمین،
کس: 22014738-021
نشاني: قم، بلوار امين، اداره کل پژوهش‌هاي اسلامي رسانه
تلفن: 32915511 ـ 025 نمابر: 32915510
خراسان: مشهد ـ خيابان امام خميني=، جنب باغ ملي، ساختمان صبا، طبقه سوم
تلفن: 32215108 ـ 051 نمابر: 32215106
Email: siahat@irc.ir ـwww.irc.ir
در صورت تمايل به دريافت فايل الکترونيک، درخواست خود را به رايانامه سياحت غرب ارسال فرماييد.