در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

برخي مطالب اين شماره عبارتند از:
1.بوي كسي مي آيد/سيد علي آتش زر 2.تقويم بي شماره/علي جعفري 3.جابر بن حيان 4.تكمله/سيدحميدرضا قادري 5.از رويا تا حقيقت/مصطفي مرشدلو 6.دربارۀ سينماي ديني/منصور ابراهيمي 7.تهديد و تحديد/حسين عميد 8.بن مايه ها 9.حقيقت در نقاشي يا متن/ايرينا دي.كاستچ


شناسنامه

رواق هنر و انديشه/ ماهنامه تخصصي خانه هنر و انديشه آغاز ششمين سال انتشار / پياپي 61/ شماره 10/ ارديبهشت ماه 1386صاحب امتياز: مرکز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما مدير مسئول: احمد پهلوانيان سردبير: وحيد حياتي دبير تحريريه: سيد حميدرضا قادري هيئت تحريريه (به ترتيب حروف الفبا): حجت‌الاسلام سيد علي آتش زر احمد پهلوانيان حجت‌الاسلام سلمان رضواني حجت‌الاسلام سيد حميد ميرخندان حجت‌الاسلام غلامرضا يوسف‌زاده طراح جلد: سيد محمد هادي قادري طراح گرافيک: روح‌الله شمشيري عکاس: اميرحسين پيش‌آهنگ طراح نامواره: حميد حاجي رمضانعلي با سپاس فراوان از: زينب عليزاده محمد حامي مجتبي عليزاده شهره شيخ حسني محمد رسولي علي حائري حسين قربان تقي علي رضايي آدرياني سعيد اربابي سيد حسين معصومي هادي کميجاني منصوره اوليايي ماهنامه رواق هنر و انديشه، در حوزه مطالعات بنيادين و کاربردي هنر با گرايش دين، رسانه و فلسفه منتشر مي‌شود. ماهنامه رواق هنر و انديشه، ‌از تمامي پژوهشگران و مترجمين دعوت به همکاري مي‌نمايد. نوشته‌ هاي خود را حداکثر در بيست صفحه دست‌نويس (با خط خوانا) و يا حروفچيني شده (Word) ارسال فرماييد. تمامي نوشته‌هاي ارسالي بايستي داراي عنوان، خلاصه مقاله، درآمد و پي نوشت باشند. ماهنامه رواق هنر و انديشه در ويرايش و تلخيص نوشته‌هاي رسيده آزاد است. استفاده از نوشته‌هاي ماهنامه رواق هنر و انديشه با ذکر مأخذ بدون اشکال است. شناسه: 1127 قم ـ صندوق پستي: 8111 ـ 37165 تلفن / فاکس تحريريه: 2917442 ـ 0251 ravagh@irc.ir