در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

مرداد ماه 1386
______________________________
برخي مطالب اين شماره عبارتند از:
1. سرآغاز / سلمان رضواني
2. نيمه شعبان در تلويزيون ايران / دكتر علي جعفري
3. فرهنگ مهدوي و رسانه ملي / ابراهيم شفيعي سروستاني
4. واتيكان و رسانه / گفتگو با دكتر محمد مسجدجامعي
5. پست كلاسيك هاليوود / پيتر كرامر راضيه سادات ميرخندان
6. رويدادها / سيمور چتمن فاطمه نامي،‌ راضيه سادات ميرخندان
7. پرسشهاي اصلي / مهندس مسعود ابوطالبي
8. سكولاريسم،‌ پساسكولاريسم و تلويزيون / دكتر مسعود كوثري
9. جهان مجازي تلويزيون / حجت الاسلام دكتر هادي صادقي
10. خطاهاي ما / حسين معززي‌نيا
11. دين و عرفي شدن / دكتر عليرضا شجاعي زند
12. نشانه‌ها / حجت الاسلام سيدحميد ميرخندان
13. ريشه‌ها و هنجارها / دكتر ناصر باهنر
14. تلويزيون و سرگرمي غفلت‌زا / احمد پهلوانيان
15. ارتباطات:‌ انساني يا جمعي؟ / دكتر ابراهيم فياض
16. تلويزيون،‌ عرفي شدن و فرهنگ / محمدباقر زكي
17. تلويزيون و كاركردهاي فرهنگي / دكتر محمد سليمي
18. رسانه،‌ دين و فرهنگ / محمدجواد انصاري‌فر
19. هنر انجيلي / روح‌الله عطايي


شناسنامه

رواق هنر و انديشه/ ماهنامه تخصصي خانه هنر و انديشه ششمين سال انتشار/ پياپي 64/ شماره 13/ مرداد ماه 1386 صاحب امتياز: مرکز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما سردبير: وحيد حياتي دبير تحريريه: سيد حميدرضا قادري هيئت تحريريه (به ترتيب حروف الفبا): حجت‌الاسلام سيد علي آتش زر احمد پهلوانيان حجت‌الاسلام سلمان رضواني حجت‌الاسلام سيد حميد ميرخندان حجت‌الاسلام غلامرضا يوسف‌زاده طراح جلد: سيد محمد هادي قادري با همکاري: سيد محمد حسين قادري عکاس: اميرحسين پيش‌آهنگ طراح نامواره: حميد حاجي رمضانعلي ويراستار: محمدرضا اسدي با سپاس فراوان از: حسين قربان تقي اميرحسين پيش آهنگ محمد رفعتي علي حايري سعيد اربابي سيد حسين معصومي هادي کميجاني احمد شاکرنژاد ماهنامه رواق هنر و انديشه، در حوزه مطالعات بنيادين و کاربردي هنر با گرايش دين، رسانه و فلسفه منتشر مي‌شود. ماهنامه رواق هنر و انديشه، ‌از تمامي پژوهشگران و مترجمين دعوت به همکاري مي‌نمايد. نوشته‌ هاي خود را حداکثر در بيست صفحه دست‌نويس (با خط خوانا) و يا حروفچيني شده (Word) ارسال فرماييد. تمامي نوشته‌هاي ارسالي بايستي داراي عنوان، خلاصه مقاله، درآمد و پي نوشت باشند. ماهنامه رواق هنر و انديشه در ويرايش و تلخيص نوشته‌هاي رسيده آزاد است. استفاده از نوشته‌هاي ماهنامه رواق هنر و انديشه با ذکر مأخذ بدون اشکال است. شناسه: 1196 قم ـ صندوق پستي: 8111 ـ 37165 تلفن / فاکس تحريريه: 2917442 ـ 0251 ravagh@irc.ir