در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

فروردين ماه 1387
______________________________
برخي مطالب اين شماره عبارتند از:
1. نام ها و نشانه‌ها / سيد حميدرضا قادري
2. تكنولوژي رسانه و تحولات اجتماعي / حسين عميد
3. نشانه‌ها و هنجارها در راديو جوان / دكتر علي جعفري
4. اسطوره صهيونيستي / محمدحسين فرج‌نژاد
5. نقاشي‌هاي چهره: ما چه شكلي هستيم؟ / دكتر روان ويليامز حميد بخشنده
6. دين در فيلم‌هاي مستقل / روح الله عطايي
7. پرسپوليس:‌ فيلم شناسي
8. متني براي يك حاشيه / سيد حميدرضا قادري
9. بازخواني يك رويداد / نشست نقد فيلم
10. در ميان جمع / اميرحسين پيش‌آهنگ
11. دايرة‌المعارف دين، ارتباطات و رسانه / احمد شاكرنژاد


شناسنامه

رواق هنر و انديشه/ ماهنامه تخصصي خانه هنر و انديشه ششمين سال انتشار/ پياپي 72/ شماره 21/ فروردين ماه 1387 هجري خورشيدي صاحب امتياز: مرکز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما مدير مسئول: احمد پهلوانيان سردبير: وحيد حياتي دبير تحريريه: سيد حميدرضا قادري هيئت تحريريه (به ترتيب حروف الفبا): حجت‌الاسلام سيد علي آتش زر حجت‌الاسلام سلمان رضواني حجت‌الاسلام سيد حميد ميرخندان حجت‌الاسلام غلامرضا يوسف‌زاده همکار تحريريه و عکاس: امير حسين پيش آهنگ طراح و صفحه‌آرا: روح‌الله شمشيري طراح جلد و نامواره: حميد حاجي رمضانعلي با سپاس فراوان از: جواد قطميري سعيد تنها محمدرضا امين روح‌الله عطايي سيما وفايي محمد رفعتي علي حايري سعيد اربابي سيد حسين معصومي هادي کميجاني ماهنامه رواق هنر و انديشه، در حوزه مطالعات بنيادين و کاربردي هنر با گرايش دين، رسانه و فلسفه منتشر مي‌شود. ماهنامه رواق هنر و انديشه، ‌از تمامي پژوهشگران و مترجمين دعوت به همکاري مي‌نمايد. نوشته‌ هاي خود را حداکثر در بيست صفحه دست‌نويس (با خط خوانا) و يا حروفچيني شده (Word) ارسال فرماييد. تمامي نوشته‌هاي ارسالي بايستي داراي عنوان، خلاصه مقاله، درآمد و پي نوشت باشند. ماهنامه رواق هنر و انديشه در ويرايش و تلخيص نوشته‌هاي رسيده آزاد است. استفاده از نوشته‌هاي ماهنامه رواق هنر و انديشه با ذکر مأخذ بدون اشکال است. شناسه: 1274 قم ـ صندوق پستي: 8111 ـ 37165 تلفن / فاکس تحريريه: 2917442 ـ 0251 ravagh@irc.ir