در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

مرداد و شهريور 1387
______________________________
برخي مطالب اين شماره عبارتند از:
1. از آيين‌هاي رسانه‌اي تا دنياي جنيني / سيد حميدرضا قادري
2. تلويزيون: عامل اصلي فاجعه / گفت و گو با نيل پستمن اسماعيل اسفندياري
3. جهاني شدن رسانه‌ها: فرصت‌ها و چالش‌هاي فرارو / مريم آخوندي
4. تلويزيون تعاملي، مخاطب منفعل / اميرحسين پيش‌آهنگ
5. در اعتياد راوي يا روايت: تأملي بر نظريه جهان مجازي / اميد واضحي آشتياني
6. خطرات پنهان سينما / استيو لنسينگ محمدحسين رحمانيان
7. اسلام و رسانه‌هاي غربي / باصل آكل سيدرضا حسيني
8. دانشجويان اهل معنويت و رسانه‌هاي غير ديني / كنت لوميس رحيم قاسميان
9. ارتباطات آييني را بشناسيم / دكتر علي جعفري
10. دعوت به فرهنگ، ارتباطات و رسانه / اميرحسين پيش‌آهنگ


شناسنامه

رواق هنر و انديشه/ ماهنامه تخصصي خانه هنر و انديشه سال هشتم/ پياپي 76 و 77/ شماره 25 و 26/ مرداد و شهريور 1388 خورشيدي صاحب امتياز: مرکز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما مدير مسئول: احمد پهلوانيان سردبير: وحيد حياتي دبير تحريريه: سيد حميدرضا قادري هيئت تحريريه (به ترتيب حروف الفبا): حجت‌الاسلام سيد علي آتش زر احمد اسفنديار حجت‌الاسلام سلمان رضواني حجت‌الاسلام سيد حميد ميرخندان حجت‌الاسلام غلامرضا يوسف‌زاده طراح و صفحه آرا: روح‌الله شمشيري طراح جلد و نامواره: حميد حاجي رمضانعلي عکاس: امير حسين پيش آهنگ با سپاس فراوان از: دکتر سعيد مهدوي کني دکتر نيما حسني پور مرتضي سيمعي زاده علي حايري هادي کميجاني محمد حسين رحمانيان سعيد اربابي سيد حسين معصومي جواد قطميري علي رضايي آدرياني حسين قربان تقي ماهنامه رواق هنر و انديشه، در حوزه مطالعات بنيادين و کاربردي هنر با گرايش دين، رسانه و فلسفه منتشر مي‌شود. ماهنامه رواق هنر و انديشه، ‌از تمامي پژوهشگران و مترجمين دعوت به همکاري مي‌نمايد. نوشته‌ هاي خود را حداکثر در بيست صفحه دست‌نويس (با خط خوانا) و يا حروفچيني شده (Word) ارسال فرماييد. تمامي نوشته‌هاي ارسالي بايستي داراي عنوان، خلاصه مقاله، درآمد و پي نوشت باشند. ماهنامه رواق هنر و انديشه در ويرايش و تلخيص نوشته‌هاي رسيده آزاد است. استفاده از نوشته‌هاي ماهنامه رواق هنر و انديشه با هکر مأخه بدون اشکال است. شناسه: 1368 قم ـ صندوق پستي: 8111 ـ 37165 تلفن / فاکس تحريريه: 2917442 ـ 0251 ravagh@irc.ir