در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

مهر ماه 1387
______________________________
برخي مطالب اين شماره عبارتند از:
1. رسانه و انقلاب / وحيد حياتي
2. فراتر از زندگي:‌ كاركردهاي مذهبي تلويزيون / پيتر هورسفيلد مقداد مهرابي
3. بررسي انتقادي بازنمايي نماز در تلويزيون ايران / علي جعفري
4. از فرهنگ به تكنولوژي / گفت و گويي منتشر نشده با نيل پستمن اسماعيل اسفندياري
5. جايگاه مراقبه و تمركز در عرفان و هنر / سيد رضي موسوي گيلاني
6. هنر، معنا و معناي مورد نظر هنرمند / دنيل ا.نيتن علي عامري مهابادي
7. فراتر از نقد، فراتر از بازتاب (رسانه در بوته نقد) / اميرحسين پيش‌آهنگ
8. سپهر امواج، سپر انديشه / سيده بنت الهدي دقيقي


شناسنامه

رواق هنر و انديشه/ ماهنامه تخصصي خانه هنر و انديشه هفتميمن سال انتشار/ پياپي 78/ شماره 27/ مهر ماه 1387 هجري خورشيدي صاحب امتياز: مرکز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما مدير مسئول: احمد پهلوانيان سردبير: وحيد حياتي دبير تحريريه: سيد حميدرضا قادري هيئت تحريريه (به ترتيب حروف الفبا): حجت‌الاسلام سيد علي آتش زر احمد اسفنديار حجت‌الاسلام سلمان رضواني حجت‌الاسلام سيد حميد ميرخندان حجت‌الاسلام غلامرضا يوسف‌زاده طراح و صفحه‌آرا: سيد محمد هادي قادري طراح نامواره: حميد حاجي رمضانعلي عکاس: اميرحسين پيش‌آهنگ با سپاس فراوان از: مرتضي کاردر روح‌الله آقايا دکتر علي جعفري دکتر سعيد مهدوي کني مرتضي سميعي زاده علي حايري هادي کميجاني محمد حسين رحمانيان سعيد اربابي سيد حسين معصومي جواد قطميري علي رضايي آدرياني حسين قربان تقي ماهنامه رواق هنر و انديشه، در حوزه مطالعات بنيادين و کاربردي هنر با گرايش دين، رسانه و فلسفه منتشر مي‌شود. ماهنامه رواق هنر و انديشه، ‌از تمامي پژوهشگران و مترجمين دعوت به همکاري مي‌نمايد. نوشته‌ هاي خود را حداکثر در بيست صفحه دست‌نويس (با خط خوانا) و يا حروفچيني شده (Word) ارسال فرماييد. تمامي نوشته‌هاي ارسالي بايستي داراي عنوان، خلاصه مقاله، درآمد و پي نوشت باشند. ماهنامه رواق هنر و انديشه در ويرايش و تلخيص نوشته‌هاي رسيده آزاد است. استفاده از نوشته‌هاي ماهنامه رواق هنر و انديشه با ذکر مأخذ بدون اشکال است. شناسه: 1398 قم ـ صندوق پستي: 8111 ـ 37165 تلفن / فاکس تحريريه: 2917442 ـ 0251 ravagh@irc.ir