در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

تير ماه 1388
_________________________
برخي مطالب اين شماره عبارتند از:
1. رسانه و اعتماد مخاطب / وحيد حياتي
2. اصلاح الگوي مصرف و كاركردهاي رسانه ملي / مجيد خبازي
3. پزشك دهكدة ما كجاست؟ / سيدحميدرضا قادري
4. پديدارشناسي و فيلم: بررسي رويكرد مذهبي به مباني فيلم‌سازي از نگاه هِنري آگل و آمِدِه آيفر / اَندرو كوييك روح‌الله عطايي
5. مرزهاي مبهم: دين و تلويزيون در ساعات پربنندبه / وِيد كلارك روف اميد مهرگان
6. فايده‌گرايي در اخلاق رسانه و مخالفانش / كليفورد كريستينز نرجس‌خاتون براهويي
7. درباره تلويزيون و سلطه ژورناليسم / عليرضا محبي
8. درباره يك مقاله رهبران جهان در مقام شخصيت‌هاي سينمايي / سيدحميدرضا قادري، دانيال شاه‌زمانيان


شناسنامه

رواق هنر و انديشه/ ماهنامه تخصصي خانه هنر و انديشه هفتمين سال انتشار/ شماره 36/ تيرماه 1388 هجري خورشيدي صاحب امتياز: مرکز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما مدير مسئول: احمد پهلوانيان سردبير: وحيد حياتي دبير تحريريه: سيد حميدرضا قادري هيئت تحريريه (به ترتيب حروف الفبا): حجت‌الاسلام سيد علي آتش زر احمد اسفنديار حجت‌الاسلام سلمان رضواني حجت‌الاسلام سيد حميد ميرخندان حجت‌الاسلام غلامرضا يوسف‌زاده طراح و صفحه‌آرا: سيد محمدهادي قادري طراح نامواره: حميد حاجي رمضانعلي عکاس: اميرحسين پيش‌آهنگ با سپاس فراوان از: دکتر ميرباقر عبداللهي حامد آقاجاني مرتضي سميع‌زاده محمدرضا فاضلي علي حايري هادي کميجاني سيد حسين معصومي ماهنامه رواق هنر و انديشه، در حوزه مطالعات بنيادين و کاربردي هنر با گرايش دين، رسانه و فلسفه منتشر مي‌شود. ماهنامه رواق هنر و انديشه، ‌از تمامي پژوهشگران و مترجمين دعوت به همکاري مي‌نمايد. نوشته‌ هاي خود را حداکثر در بيست صفحه دست‌نويس (با خط خوانا) و يا حروفچيني شده (Word) ارسال فرماييد. تمامي نوشته‌هاي ارسالي بايستي داراي عنوان، خلاصه مقاله، درآمد و پي نوشت باشند. ماهنامه رواق هنر و انديشه در ويرايش و تلخيص نوشته‌هاي رسيده آزاد است. استفاده از نوشته‌هاي ماهنامه رواق هنر و انديشه با ذکر مأخذ بدون اشکال است. شناسه: 1505 قم ـ صندوق پستي: 8111 ـ 37165 تلفن / فاکس تحريريه: 2917442 ـ 0251 ravagh@irc.ir