در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

دي ماه 1387
______________________________
برخي مطالب اين شماره عبارتند از:
1. درباره نقد / سلمان رضواني
2. هنر دوره اسلامي / دكتر احمد تندي
3. سيري بر مطالعات انتقادي معاصر:‌از فرهنگ تا رسانه / دكتر علي جعفري
4. بررسي شبكه ماهواره‌اي TBN / احمد شاكرنژاد
5. كارگران كمك‌رسان يا اوانجليست‌ها؛ كار خيريه يا توطئه / ديويد ان. ديكسون علي فارسي‌نژاد
6. غائله‌انگيزي در فن‌آوري، زبان و آموزش / گفت و گو با نيل پستمن رضا بهار
7. نگره فيلم / ديويد بردول علي عامري‌مهابادي
8. اصول اخلاقي هنروري در آيين كنفسيوس / اريك سي. موليس محمدرضا امين


شناسنامه

رواق هنر و انديشه/ ماهنامه تخصصي خانه هنر و انديشه سال هفتم/ پياپي 81 / شماره 30/ دي ماه 1387 خورشيدي صاحب امتياز: مرکز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما مدير مسئول: احمد پهلوانيان سردبير: وحيد حياتي دبير تحريريه: سيد حميدرضا قادري هيئت تحريريه (به ترتيب حروف الفبا): حجت‌الاسلام سيد علي آتش زر احمد اسفنديار حجت‌الاسلام سلمان رضواني حجت‌الاسلام سيد حميد ميرخندان حجت‌الاسلام غلامرضا يوسف‌زاده طراح و صفحه آرا: روح‌الله شمشيري طراح نامواره: حميد حاجي رمضانعلي عکاس: امير حسين پيش آهنگ با سپاس فراوان از: روح‌الله آقاييژ مرتضي کاردر محمد حسين رحمانيان سعيد اربابي سيد حسين معصومي مهدي احمدي علي رضايي آدرياني محمدرضا فاضلي ماهنامه رواق هنر و انديشه، در حوزه مطالعات بنيادين و کاربردي هنر با گرايش دين، رسانه و فلسفه منتشر مي‌شود. ماهنامه رواق هنر و انديشه، ‌از تمامي پژوهشگران و مترجمين دعوت به همکاري مي‌نمايد. نوشته‌ هاي خود را حداکثر در بيست صفحه دست‌نويس (با خط خوانا) و يا حروفچيني شده (Word) ارسال فرماييد. تمامي نوشته‌هاي ارسالي بايستي داراي عنوان، خلاصه مقاله، درآمد و پي نوشت باشند. ماهنامه رواق هنر و انديشه در ويرايش و تلخيص نوشته‌هاي رسيده آزاد است. استفاده از نوشته‌هاي ماهنامه رواق هنر و انديشه با هکر مأخه بدون اشکال است. شناسه: شماره 30 ديماه 1387 قم ـ صندوق پستي: 8111 ـ 37165 تلفن / فاکس تحريريه: 2917442 ـ 0251 ravagh@irc.ir