در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

برخي مطالب اين شماره عبارتند از:
1.نوآوري و رسانه/وحيد حياتي 2.روش شناسي، مخاطب پژوهي و سكولاريسم(بخش دوم)/دكتر سيد رضا نقيب السادات 3.زيبايي شناسي فمينيستي/پگ براند 4.اسطوره هاي صهيونيستي(بخش هشتم)/محمد حسين فرج نژاد 5.جادوييسم و سينما(بخش دوم)/مصطفي مرشدلو 6.جادوييسم و سينما(بخش دوم)/محمد حسين فرج نژاد 7.مجيد مجيدي و سينماي نوين ايران/سيد حميدرضا قادري 8.دين در فيلم هاي مستقل(بخش سوم)/سيد حميدرضا قادري 9.كتاب سازي مصنوعي/دكتر علي جعفري 10. طوبي/امير حسين پيش آهنگ و ...


شناسنامه

رواق هنر و انديشه/ ماهنامه تخصصي خانه هنر و انديشه هفتمين سال انتشار/ پياپي 74/ شماره 23/ خرداد ماه 1387 هجري خورشيدي صاحب امتياز: مرکز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما مدير مسئول: احمد پهلوانيان سردبير: وحيد حياتي دبير تحريريه: سيد حميدرضا قادري هيئت تحريريه (به ترتيب حروف الفبا): حجت‌الاسلام سيد علي آتش زر حجت‌الاسلام سلمان رضواني حجت‌الاسلام سيد حميد ميرخندان حجت‌الاسلام غلامرضا يوسف‌زاده طراح و صفحه‌آرا: روح‌الله شمشيري طراح جلد و نامواره: حميد حاجي رمضانعلي عکاس: اميرحسين پيش‌آهنگ با سپاس فراوان از: دکتر سعيد مهدوي کني دکتر نيما حسني پور مرتضي سميعي‌زاده علي حايري هادي کميجاني زهرا طراوتي سعيد اربابي سيد حسين معصومي جواد قطميري علي رضايي آدرياني ماهنامه رواق هنر و انديشه، در حوزه مطالعات بنيادين و کاربردي هنر با گرايش دين، رسانه و فلسفه منتشر مي‌شود. ماهنامه رواق هنر و انديشه، ‌از تمامي پژوهشگران و مترجمين دعوت به همکاري مي‌نمايد. نوشته‌ هاي خود را حداکثر در بيست صفحه دست‌نويس (با خط خوانا) و يا حروفچيني شده (Word) ارسال فرماييد. تمامي نوشته‌هاي ارسالي بايستي داراي عنوان، خلاصه مقاله، درآمد و پي نوشت باشند. ماهنامه رواق هنر و انديشه در ويرايش و تلخيص نوشته‌هاي رسيده آزاد است. استفاده از نوشته‌هاي ماهنامه رواق هنر و انديشه با ذکر مأخذ بدون اشکال است. شناسه: 1295 قم ـ صندوق پستي: 8111 ـ 37165 تلفن / فاکس تحريريه: 2917442 ـ 0251 ravagh@irc.ir