در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

آبان ماه 1385
______________________________
برخي مطالب اين شماره عبارتند از:
1. راه / وحيد حياتي
2. تعاريف هنر از افلاطون تا مونرو بردزلي / محمد صدرا
3. هنر در عصر تكنيك / دكتر محمد جواد صافيان
4. خيلي دور، كمي نزديك / سيدحميدرضا قادري
5. اسب‌هاي تروا در تلويزيون / علي جعفري
6. صاحبدلان / كارگاه نقد خانه هنر و انديشه
7. ادغام گذشته در حال مهرزاد دانش
8. آخرين گناه ت/ كارگاه نقد خانه هنر و انديشه
9. تيتراژ / سيد علي آتش زر
10. كتابهايي براي هيچ كس و همه كس / محمدرضا اسدي
11. هنر، ذهن و علم شناخت / زهرا طراوتي


شناسنامه

رواق هنر و انديشه/ ماهنامه تخصصي خانه هنر و انديشه سال پنجم/ پياپي 55/ شماره 4/ آبان ماه 1386 صاحب امتياز: مرکز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما سردبير: وحيد حياتي دبير تحريريه: سيد حميدرضا قادري هيئت تحريريه (به ترتيب حروف الفبا): حجت‌الاسلام سيد علي آتش زر احمد پهلوانيان حجت‌الاسلام سلمان رضواني حجت‌الاسلام سيد حميد ميرخندان حجت‌الاسلام غلامرضا يوسف‌زاده طراح گرافيک: سيد محمد هادي قادري عکاس: اميرحسين پيش‌آهنگ طراح نامواره: حميد حاجي رمضانعلي ويراستار: محمدرضا اسدي نمونه خوان: روح‌الله حاجي ده آبادي با سپاس فراوان از: مجتبي عليزاده علي حايري حسين قربان تقي سعيد اربابي زينب عليزاده منصوره اوليايي هادي آقا محمدي سيد حسين معصومي جبرئيل نجفي ماهنامه رواق هنر و انديشه، در حوزه مطالعات بنيادين و کاربردي هنر با گرايش دين، رسانه و فلسفه منتشر مي‌شود. ماهنامه رواق هنر و انديشه، ‌از تمامي پژوهشگران و مترجمين دعوت به همکاري مي‌نمايد. نوشته‌ هاي خود را حداکثر در بيست صفحه دست‌نويس (با خط خوانا) و يا حروفچيني شده (Word) ارسال فرماييد. تمامي نوشته‌هاي ارسالي بايستي داراي عنوان، خلاصه مقاله، درآمد و پي نوشت باشند. ماهنامه رواق هنر و انديشه در ويرايش و تلخيص نوشته‌هاي رسيده آزاد است. استفاده از نوشته‌هاي ماهنامه رواق هنر و انديشه با ذکر مأخذ بدون اشکال است. شناسه: 1087 قم ـ صندوق پستي: 8111 ـ 37165 تلفن / فاکس تحريريه: 2917442 ـ 0251 ravagh@irc.ir