در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

خرداد ماه 1386
______________________________
برخي مطالب اين شماره عبارتند از:
1. گذر و نظر / سيدحميد ميرخندان
2. پرچم‌هاي ما / نشست پژوهشي
3. خانم‌هاي چادري سيما / علي جعفري
4. هنر، كشف، حقيقت / گفت و گو با دكتر مرتضي حيدري
5. جايگاه فلسفي زيبايي شناسي / مري دوراكس محمدرضا امين
6. زير تيغ / كارگاه نقد رسانه
7. در جبهه غرب / نشست نقد فيلم
8. ما،‌ سيصد و باقي قضايا / مصطفي مرشدلو
9. نظريه‌هاي جامعه اطلاعاتي / محمدجواد انصاري‌فر
10. فيلم و تاريخ / زهرا طراوتي


شناسنامه

رواق هنر و انديشه/ ماهنامه تخصصي خانه هنر و انديشه ششمين سال انتشار/ پياپي 62/ شماره 11/ خرداد ماه 1386 صاحب امتياز: مرکز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما سردبير: وحيد حياتي دبير تحريريه: سيد حميدرضا قادري هيئت تحريريه (به ترتيب حروف الفبا): حجت‌الاسلام سيد علي آتش زر احمد پهلوانيان حجت‌الاسلام سلمان رضواني حجت‌الاسلام سيد حميد ميرخندان حجت‌الاسلام غلامرضا يوسف‌زاده طراح گرافيک: سيد محمد هادي قادري عکاس: اميرحسين پيش‌آهنگ طراح نامواره: حميد حاجي رمضانعلي ويراستار: محمدرضا اسدي با سپاس فراوان از: علي رضا گنجي زينب عليزاده محمد حامي مجتبي عليزاده شهره شيخ حسني محمد رسولي علي حايري حسين قربان تقي علي رضايي آدرياني سعيد اربابي سيد حسين معصومي هادي کميجاني ماهنامه رواق هنر و انديشه، در حوزه مطالعات بنيادين و کاربردي هنر با گرايش دين، رسانه و فلسفه منتشر مي‌شود. ماهنامه رواق هنر و انديشه، ‌از تمامي پژوهشگران و مترجمين دعوت به همکاري مي‌نمايد. نوشته‌ هاي خود را حداکثر در بيست صفحه دست‌نويس (با خط خوانا) و يا حروفچيني شده (Word) ارسال فرماييد. تمامي نوشته‌هاي ارسالي بايستي داراي عنوان، خلاصه مقاله، درآمد و پي نوشت باشند. ماهنامه رواق هنر و انديشه در ويرايش و تلخيص نوشته‌هاي رسيده آزاد است. استفاده از نوشته‌هاي ماهنامه رواق هنر و انديشه با ذکر مأخذ بدون اشکال است. شناسه: 1151 قم ـ صندوق پستي: 8111 ـ 37165 تلفن / فاکس تحريريه: 2917442 ـ 0251 ravagh@irc.ir