در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

تير ماه 1386
______________________________
برخي مطالب اين شماره عبارتند از:
1. ميهمان ناخوانده / وحيد حياتي
2. دروغ‌هاي حقيقي / نشست پژوهشي
3. گرگ‌ها و ميش‌هات / سيدحميدرضا قادري
4. راه و بيراه / سيدحميد مشكات
5. ذكر هنرمند / گفتگو با دكتر حبيب‌الله آيت‌اللهي
6. پست كلاسيك هاليوود / پيتر كرامر راضيه سادات ميرخندان
7. رويدادها / سيمور چتمن فاطمه نامي،‌ راضيه سادات ميرخندان
8. تبليغ،‌ دين و ايران معاصر / گزارش
9. آريستوس / زهرا طراوتي


شناسنامه

رواق هنر و انديشه/ ماهنامه تخصصي خانه هنر و انديشه ششمين سال انتشار/ پياپي 63/ شماره 12/ تيرماه 1386 صاحب امتياز: مرکز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما سردبير: وحيد حياتي دبير تحريريه: سيد حميدرضا قادري هيئت تحريريه (به ترتيب حروف الفبا): حجت‌الاسلام سيد علي آتش زر احمد پهلوانيان حجت‌الاسلام سلمان رضواني حجت‌الاسلام سيد حميد ميرخندان حجت‌الاسلام غلامرضا يوسف‌زاده طراح جلد: سيد محمد هادي قادري با همکاري: سيد محمد حسين قادري عکاس: اميرحسين پيش‌آهنگ طراح نامواره: حميد حاجي رمضانعلي با سپاس فراوان از: محمد رفعتي سعيده فضل زرندي علي حايري حسين قربان تقي هادي کميجاني علي رضايي آدرياني سعيد اربابي سيد حسين معصومي ماهنامه رواق هنر و انديشه، در حوزه مطالعات بنيادين و کاربردي هنر با گرايش دين، رسانه و فلسفه منتشر مي‌شود. ماهنامه رواق هنر و انديشه، ‌از تمامي پژوهشگران و مترجمين دعوت به همکاري مي‌نمايد. نوشته‌ هاي خود را حداکثر در بيست صفحه دست‌نويس (با خط خوانا) و يا حروفچيني شده (Word) ارسال فرماييد. تمامي نوشته‌هاي ارسالي بايستي داراي عنوان، خلاصه مقاله، درآمد و پي نوشت باشند. ماهنامه رواق هنر و انديشه در ويرايش و تلخيص نوشته‌هاي رسيده آزاد است. استفاده از نوشته‌هاي ماهنامه رواق هنر و انديشه با ذکر مأخذ بدون اشکال است. شناسه: 1172 قم ـ صندوق پستي: 8111 ـ 37165 تلفن / فاکس تحريريه: 2917442 ـ 0251 ravagh@irc.ir