در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

شهريور ماه 1386
______________________________
برخي مطالب اين شماره عبارتند از:
1. رازهاي ما / سيدحميدرضا قادري
2. سقف شيشه‌اي / سيدحميد مشكات
3. تلويزيون و نگراني‌هاي ديني / دكتر عليرضا شجاعي زند
4. ماهيت زيبايي‌شناسي رسانه تلويزيون / دكتر علي‌اصغر فهيمي فر
5. اسطوره و هنر / مجتبي فرهنگيان
6. اسطوره‌هاي صهيونيستي / محمدحسين فرج‌نژاد
7. كلوزآپ:‌اسطوره و رسانه / گفتگو با دكتر سيد جلال‌الدين كزازي
8. از اسطوره به فلسفه / مصطفي مرشدلو
9. اسطوره امروزين / حسين عميد
10. تلويزيون امروز و دنياي فردا / كوين رابينز - فرانك وبستر علي عامري‌مهابادي
11. نيروهاي خارق العاده، سرزنش رسانه‌ها / يان كانل علي عامري‌مهابادي
12. گستره اسطوره / محمدجواد انصاري‌فر
13 هنر اسلامي / روح‌الله عطايي


شناسنامه

رواق هنر و انديشه/ ماهنامه تخصصي خانه هنر و انديشه ششمين سال انتشار/ پياپي 65/ شماره 14/ شهريور ماه 1386 صاحب امتياز: مرکز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما سردبير: وحيد حياتي دبير تحريريه: سيد حميدرضا قادري هيئت تحريريه (به ترتيب حروف الفبا): حجت‌الاسلام سيد علي آتش زر احمد پهلوانيان حجت‌الاسلام سلمان رضواني حجت‌الاسلام سيد حميد ميرخندان حجت‌الاسلام غلامرضا يوسف‌زاده طراح گرافيک: سيد محمد هادي قادري با همکاري: مرتضي رجايي عکاس: اميرحسين پيش‌آهنگ طراح نامواره: حميد حاجي رمضانعلي ويراستار: محمدرضا اسدي با سپاس فراوان از: حسين عميد حسين قربان تقي علي حائري سعيد اربابي هادي کميجاني سيد حسين معصومي محمدباقر انصاري ماهنامه رواق هنر و انديشه، در حوزه مطالعات بنيادين و کاربردي هنر با گرايش دين، رسانه و فلسفه منتشر مي‌شود. ماهنامه رواق هنر و انديشه، ‌از تمامي پژوهشگران و مترجمين دعوت به همکاري مي‌نمايد. نوشته‌ هاي خود را حداکثر در بيست صفحه دست‌نويس (با خط خوانا) و يا حروفچيني شده (Word) ارسال فرماييد. تمامي نوشته‌هاي ارسالي بايستي داراي عنوان، خلاصه مقاله، درآمد و پي نوشت باشند. ماهنامه رواق هنر و انديشه در ويرايش و تلخيص نوشته‌هاي رسيده آزاد است. استفاده از نوشته‌هاي ماهنامه رواق هنر و انديشه با ذکر مأخذ بدون اشکال است. شناسه: 1207 قم ـ صندوق پستي: 8111 ـ 37165 تلفن / فاکس تحريريه: 2917442 ـ 0251 ravagh@irc.ir