در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

برخي مطالب اين شماره عبارتند از:
1. بررسي رابطه استفاده از راديو، تلويزيون وماهواره با وضعيت دينداري مخاطبان / دكتر نعمت الله كرم الهي
2. فقه موسيقي در رسانه / سيد حميد ميرخندان (مشكات)
3. دين، رسانه و فرهنگ / دكتر داود فيرحي
4. دين رسانه اي (دين الكترونيك) / دكتر يونس نوربخش، محمدمهدي مولايي
5. آسيب شناسي سريال هاي ماورايي (ديني) تلويزيون در ماه مبارك رمضان / سيد محمدعلي صحفي
6. زيبايي شناسي / برگت مي ير- جوجادا وريپس برگردان: سيدكمال رضوي


شناسنامه

فصلنامه علمي ـ تخصصي
سال نهم ـ پياپي نود و هفت ـ دوره جديد ـ شماره دوم ـ بهار 1390
صاحب امتياز: مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما
مدير مسئول: احمد پهلوانيان
سردبير: كريم خان‌محمدي
جانشين سردبير: وحيد حياتي
ويراستار: رقيه چاووشي
صفحه آرا: اكرم سادات بني‌زهرا
طراح جلد و نامواره: مسعود نجابتي

نشاني : قم ـ بلوار امين ـ مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما ـ دفتر فصلنامه دين و رسانه
رايانامه :

تلفن : 11ـ 2915510 ـ 0251
صندوق پستي : 8111-37165
شناسه چاپ: 1716