در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

در اين شماره مي خوانيم:
رسانه ديني و چيستي آن
انديشه ارتباطي ابن خلدون و هابرماس
بازنمايي دين درسينماي ايران
تصوير يهودي _ مسيجي از مفهوم اسلامي جهان پس از مرگ در سينماي ايران
نقش اينترنت درتغيير ارزش هاي ديني
و...


شناسنامه

فصل‌نامه علمي ـ تخصصي
سال نهم ـ دوره جديد ـ شماره چهارم ـ پاييز 1390
صاحب امتياز: مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما
مدير مسئول: احمد پهلوانيان
سردبير: کريم خان‌محمدي
جانشين سردبير: وحيد حياتي
ويراستار: رقيه چاووشي
طراح جلد و نامواره: مسعود نجابتي
هيئت تحريريه (به ترتيب الفبا):
حجت الاسلام والمسلمين نصرالله آقاجاني، حجت الاسلام والمسلمين محسن الويري، حجت الاسلام والمسلمين حميد پارسانيا، دکتر حسن خجسته باقرزاده، حجت‌الاسلام و المسلمين کريم خان‌محمدي، دکتر علي دارابي، حجت الاسلام والمسلمين بهرام دلير، حجت الاسلام والمسلمين سلمان رضواني، حجت الاسلام والمسلمين حسينعلي سعدي، حجت‌الاسلام و المسلمين کريم خان‌محمدي، دکتر سيف‌الله سيف‌اللهي، دکتر ابراهيم شفيعي سروستاني، دکتر حسين شرف‌الدين، دکتر احمد ضابطي جهرمي، دکتر علي‌اصغر غلامرضايي، دکتر اصغر فهيمي‏فر، سيدحميدرضا قادري، دکتر حسين گودرزي، حجت‌الاسلام والمسلمين سيدحميد ميرخندان (مشکاه)، حجت‌الاسلام والمسلمين شمس‌الله مريجي، حجت الاسلام والمسلمين سعيد مهدوي کني، حجت‌الاسلام والمسلمين غلامرضا يوسف‌زاده
نشاني : قم ـ بلوار امين ـ مرکز پژوهش‏هاي اسلامي صدا و سيما ـ دفتر فصل‌نامه دين و رسانه
رايانامه : rmj@irc.ir
تلفن : 11ـ 2915510 ـ 0251
صندوق پستي : 8111-37165
شناسه چاپ:1804