در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

در اين فصلنامه مقالات زير بررسي شده است:
ظرفيت رسانه‌هاي جديد براي ارائه مفاهيم ارزشي (بررسي موردي بازيهاي رايانه اي)
بررسي رابطه دين و رسانه با رويكردي بر نقش حوزه علميه فلسفه دين و رسانه تبليغ
مرام‌نامه اخلاقي براي پاسخگويي به شبهات ديني در رسانه ملي
مقدمه‌اي بر مباني قرآني تمثّل سينمايي برزخ براساس مطالـــــعه موردي سريـال ملكوت
ماهيت و كاركرد تبليغي ـ سياسي رسانههاي ديني در جهان معاصر
ارتباطات و دينداري؛ با نگاهي به تأثير اينترنت در ارتباط مراجع تقليد با مقلدان


شناسنامه

سال دوازدهم، دوره جديد، پياپي 103 ، شماره هشتم، بهار 1394، شناسه چاپ: 2068
صاحب امتياز: اداره کل پژوهش‌هاي اسلامي رسانه
مدير مسئول: حجت‌الاسلام و المسلمين دکتر علي نهاوندي
سردبير: حجت الاسلام و المسلمين دکتر شمس الله مريجي
ويراستار: اعظم خوش‌گفتار
صفحه آرا: مرتضي صابري
هيئت تحريريه: دکتر ناصر باهنر، حجت‌الاسلام و المسلمين دکتر کريم خان‌محمدي، حجت‌الاسلام و المسلمين دکتر حسن خيري، دکتر ابراهيم شفيعي سروستاني، حجت‌الاسلام و المسلمين دکتر هادي صادقي، سيدمرتضي اسماعيلي طبا، دکتر جعفر عبدالملکي، حجت‌الاسلام و المسلمين عبدالله متقي‌زاده، حجت‌الاسلام و المسلمين سيدحميد ميرخندان
شوراي سردبيري: مجيد خبازي، سيد محمدرضا خوشرو، احسان آذرکمند، امير يزديان
امور اجرايي: گروه فرهنگ و هنر ديني، دفتر پژوهش‌هاي بنيادي

تهيه‌كننده و ناشر: مرکز پژوهش و سنجش افکار، اداره کل پژوهش‌هاي اسلامي رسانه
تهران: خيابان ولي‌عصر(عج)، خيابان هتل استقلال، ساختمان اداري جام جم،‌ طبقة دوم، تلفکس: 22013585
نشاني: قم، بلوار امين، اداره کل پژوهش‌هاي اسلامي رسانه
نشاني پايگاه: WWW.IRC.IR
ص. پ: 3133 - 37185 ؛ تلفن: 32915511- 025 ، نمابر: 32915510
دفتر خراسان: مشهد ـ خيابان امام خميني رحمه الله ، جنب باغ ملي، ساختمان صبا، طبقه سوم
تلفن: 32215108 ـ 051، نمابر: 32215106
Email: ss.media@irc.ir