در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

فصلنامه تخصصي دين و رسانه در حوزه مطالعات دين، هنر و رسانه منتشر مي‌شود و شماره 12-13 آن حاوي مقالاتي با عناوين زير است:

بايسته‌هاي انتخاب كارشناسان ديني در رسانه ملي (دكتر سيدمحمدمهدي موسوي مهر، مرتضي جمالي‌كيا)

رئاليسم و دين؛ واقع‏گرايي در سينما به‌عنوان يك ظرفيت بياني در نسبت با مفاهيم ديني (وحيد حياتي)

بررسي تطبيقي مؤلفه‌هاي ژانر تراژدي و روايت ديني (دكتر مسعود نقاش‌زاده، فاطمه سعيديان)

بررسي شخصيت‌پردازي زن در سينماي دفاع مقدس با مطالعه موردي فيلم «روزهاي زندگي» (فاطمه احمدي)

رسانه‌اي‌سازي دين؛ نظريه «رسانه، عامل تغيير دين» (استيگر هجاروارد ؛ مترجمان: دكتر محمدحسين ظريفيان يگانه، علي ذوالفقاري)

رهيافتي بر تعامل دين و رسانه (امير مختاري)


شناسنامه

فصلنامه علمی ـ تخصصی دین و رسانه
سال شانزدهم، دوره جدید، شماره دوازدهم و سیزدهم (پیاپی 107 و 108)، بهار و تابستان 1396
صاحب‌امتیاز: اداره‌کل پژوهش‌های اسلامی رسانه
مدیرمسئول: دکتر محمدحسین ظریفیان یگانه
سردبیر: حجت‌الاسلام ‌و المسلمین دکتر شمس‌الله مریجی
هیئت تحریریه: دکتر ناصر باهنر، دکتر حسین رضی، دکتر سیدحسین شرف‌الدین، حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر شمس‌الله مریجی، دکتر محمدحسین ظریفیان یگانه، دکتر سیدرضی موسوی، حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر کریم خان‌محمدی، دکتر عباس اسدی، دکتر علی‌اصغر کیا، دکتر سیدرضا نقیب‌السادات، حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر محمد فولادی، حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر علی جعفری
رایانامه نشریه: rmj@irc.ir
ویراستار: اعظم خوش‌گفتار
نشانی: قم، بلوارامین، مجموعه صداوسیما، اداره‌کل پژوهش‌های اسلامی رسانه، تلفن: 32915510 ـ 025
تهران: جام‌جم، ساختمان شهید رهبر، طبقه زیرین، تلفن: 22014738 نمابر: 22164997
مشهد: خیابان امام خمینی رحمه الله ، جنب باغ ملی، ساختمان صبا، طبقه سوم، تلفن: 32215108 نمابر:32215106
سامانه مخاطبان: 11ـ32915510ـ025 سامانه پیام کوتاه: 30000255

www.irc.ir info@irc.ir sapp.ir/irc.ir @irc_ir