در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

پرداختن به مسأله ادبيات نمايشي ديني همواره يكي از
دغدغه‏ هاي رسانه تلويزيون، سينما و تأتر بوده است و به
عنوان متون زيربنايي يكي از پايه‏ هاي اساسي هنر صدا و تصوير محسوب مي‏شود. اين موضوع چه در عرصه سياست‏گذاري رسانه اي و فرهنگي و چه در عرصه توليد ادبيات نمايشي يكي از محوري‏ترين و حساسيت برانگيزترين فعاليت‏ها، پس از پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون قلمداد شده و به جهت اهميت فرهنگي همواره مورد توجه فعالان و سياست‏گذاران بوده است. لذا پرداختن به اين موضوع در راستاي توليد انديشه ديني يكي از اصولي‏ترين محورهاي نظام اسلامي است كه تا رسيدن به نقطۀ مطلوب گام‏هاي بسيار و بلندي را طلب مي‏كند.
در اين راستا، چهارمين شماره فصلنامه تخصصي «تصويرنامه» به همت مديريت پژوهش و نگارش فيلم نامه مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما منتشر شد.
عناوين مقاله ها و گفتگو هاي اين شماره عبارتند از:
-«با شناخت روايت، مهارت در پي رنگ و بالتبع زيبايي شناسي را بياموزيم»
گفتگو با دكتر علي عباسي
-سينماي ديني و پايان دوران
يوسف شيخي
-بازنمايي شيطان در فيلم‌هاي سينمايي
نويسنده: كلي جي. واي‌مان مترجم: منا نادعلي
-بررسي تكنيك هاي جنگ نرم در سريال هاي ماهواره اي؛ با نگاهي به فيلم نامه سريال ويكتوريا پخش شده از شبكه ماهواره اي «فارسي وان»
اميرحسين پيشاهنگ
-معجون سياست و اكسير تصوير؛ نگاهي به تاريخچه ساخت فيلم و سريال‌هاي سياسي در ايران
نيره رضايي مطلق، اميرحسين پيشاهنگ
-تأملاتي فلسفي در باب هنر
وحيد حق جو


شناسنامه

فصل‌نامه‌تخصصي ادبيات نمايشي
سال دوم، شماره چهارم، کد: 1923، بهار 1392
صاحب امتياز: مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما
مدير مسئول: دكتر علي‌اصغر غلام‌رضايي
سردبير:دكتر احمد پهلوانيان
جانشين سردبير: ابوالقاسم اسدي‌زاده
مدير داخلي: محمد خلجي
ويراستار: ابوذر هدايتي
صفحه‌آرا:محمد صادقي
بها: 45000 ريال
دفتر مرکزي: قم ـ بلوار امين، مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما
ص. پ: 3133 ـ 37185، سامانه ارتباطات: 11 ـ 2915510 ـ 0251
دفتر ارتباطات: تهران ـ جام جم، ساختمان شهيد رهبر، طبقه زيرزمين
تلفن: 22014738 و نمابر: 22164997
دفتر خراسان: مشهد ـ خيابان امام خميني رحمه الله ، جنب باغ ملي، ساختمان صبا، طبقه سوم
تلفن: 2215108 ـ 0511 و نمابر: 2215106 ـ 0511
Email:info@irc.ir Web: www.irc.ir