در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

بي‌‌شك، مطالعه جامعه و آشنايي با موضوعات اجتماعي، مهم‌ترين زمينه شناختي در آگاهي از جامعه پيرامون است. توليد انديشه و سرخط‌هاي گفت‌وگو، بررسي و مطالعات حوزه جامعه در فعاليت‌هاي توليدي رسانه‌اي، بسيار اساسي و مهم است. درگاه ارتباطي هر جامعه به مطالعه عميق و دقيق از مسائل آن جامعه نياز دارد. موضوعات مناسب توليد و پخش برنامه‌هاي اجتماعي را از بررسي‌هاي علمي ـ پژوهشي استادان و انديشمندان اين رشته مي‌توان استخراج و كاربردي كرد. اين گاه‌نامه سعي دارد زمينه بيشتر مطالعه ميداني را براي برنامه‌سازان رسانه ملي به ويژه در مسائل اجتماعي در حوزه دين فراهم سازد.
در اين نشريه تلاش مي‌شود آشنايي بيشتر با جامعه در صدا و سيما فراهم شود اگر مطالعات اجتماعي حول محورهاي ذيل استوار باشد:
ـ انعكاس يافته‌هاي پژوهش در حوزه‌هاي اجتماعي و ارائه مقالات كاربردي اجتماعي به منظور بهره‌مندي بيشتر رسانه ملي از اين يافته‌ها؛
ـ تبيين نقش صدا و سيما در موضوع‌يابي اجتماعي و ارائه راهكار حل و مرتفع كردن مشكلات جامعه پس از بررسي چالش‌هاي اجتماعي؛
ـ استخراج، دسته‌بندي و آشنايي با موضوعات و مسائل اجتماعي با تمركز بر بهره‌مندي رسانه‌اي؛
ـ بحث درباره مسائل اجتماعي روز، نقش رسانه در حل آن و نيز واكاوي مشكلات اجتماعي آينده و برنامه‌ريزي رسانه‌اي در پيش‌گيري و درمان مسائل جامعه.
مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما تلاش مي‌كند از طريق اين نشريه، زمينه ارتباط انديشمندان و استادان جامعه‌شناسي را با رسانه ملي فراهم آورد. اين تلاش كمك خواهد كرد يافته‌هاي پژوهش در قالب مقالات كاربردي در اختيار مديران و دست‌اندركاران رسانه قرار گيرد.
اميد است نتايج علمي اين گاه‌نامه به صورت مسائل اجتماعي مورد بررسي در رسانه و يا موضوعات برنامه‌اي قرار گيرد. اين نشريه كمك خواهد كرد مسائل اجتماعي به شكل علمي و پژوهش با تأكيد بر نقش رسانه دسته‌بندي شود.


شناسنامه

سال اول ـ شماره اول ـ کد: 1825 ـ بهار 1391
صاحب امتياز: مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما
مدير مسئول و سردبير: سيد علي موسوي ميرکلائي
ويراستار: محمدصادق دهقان
طراح جلد: حميد حاجي رمضانعلي
صفحه‌آرا: اکرم سادات بني زهرا
بهاء: 37000ريال
نشاني: قم، بلوار امين، مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما
ص.پ: 3133 ـ 37185 ـ تلفن: 2915511 ـ 0251، نمابر: 2915510
تهران، جام جم، ساختمان شهيد رهبر، طبقه زيرزمين،
تلفن: 22014738، نمابر: 22164997
دفتر خراسان: مشهد ـ خيابان امام خميني رحمه الله ، انتهاي باغ ملي،
ساختمان صبا، طبقه سوم
تلفن: 2215108 ـ 0511 نمابر: 2215106
www. irc.ir Email: info@ irc.ir