در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

رسانه ملي در ارتباط دو سويه و اثرگذار خود، به شناخت همه جانبه مسائل اجتماعي به منظور توليد اثر بخش و غني در اين حوزه نيازمند است.
هر مطالعه جامعه در اين رسانه عظيم، درگاهي به آگاهي اجتماعي و تلاش در راه تأمين نياز اجتماعي سازمان صدا و سيما به شمار مي‌رود.
توليد انديشه و سرخط‌هاي گفت‌وگو، بررسي و نگاه جامعه‌شناسانه در توليدات برنامه‌اي و غير برنامه‌اي رسانه ملي مهم و اساسي است.
نشريه مطالعات اجتماعي و رسانه مي‌كوشد اين شرايط را در مأموريت خويش در راه تلاش به سوي همگامي دين، رسانه و اجتماع حول محورهاي ذيل برآورده سازد:
ـ بازتاب يافته‌هاي پژوهش در حوزه‌هاي اجتماعي و ارائه مقالات كاربردي در اين زمينه، به منظور بهره‌مندي بيشتر رسانه ملي از اين يافته‌ها؛
ـ تبيين نقش صدا و سيما در موضوع‌يابي اجتماعي و ارائه راه‌كار حل و برطرف ساختن مشكلات جامعه پس از بررسي چالش‌هاي اجتماعي؛
ـ استخراج، دسته بندي و آشنايي با موضوعات و مسائل اجتماعي با تمركز بر بهره‌مندي رسانه‌اي؛
ـ بحث درباره مسائل اجتماعي روز، نقش رسانه در پرداختن به آن و نيز واكاوي مشكلات اجتماعي آينده و برنامه‌ريزي رسانه‌اي در پيش‌گيري و درمان؛
ـ تمركز بر راهبردهاي رسانه‌اي با پشتوانه پژوهش اجتماعي در حوزه دين و رسانه؛
مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما مي‌كوشد از راه اين نشريه، زمينه ارتباط انديشمندان و استادان جامعه‌شناسي را با رسانه ملي فراهم آورد. اين تلاش موجب مي‌شود يافته‌هاي پژوهش در قالب مقالات راهبردي و كاربردي در اختيار مديران و دست‌اندركاران رسانه قرار گيرد.
اميد است نتايج علمي اين گاه‌نامه در مطالعات اجتماعي در رسانه مورد بررسي قرار گيرد. همچنين، اين نشريه كمك خواهد كرد مسائل اجتماعي به شكل علمي و پژوهشي با تأكيد بر نقش رسانه دسته‌بندي شود. جهت‌گيري و موضوعات اين نشريه، موضوعات اجتماعي با ريشه ديني و مرتبط با رسانه است.


شناسنامه

سال اول ـ شماره دوم ـ کد: 1901 ـ زمستان 1391
صاحب امتياز: مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما
مدير مسئول و سردبير: سيد علي موسوي ميرکلائي
مدير اجرايي: سيده مريم چاووشي
ويراستار: محمدصادق دهقان
طراح جلد: حميد حاجي رمضانعلي
صفحه‌آرا: محمد صادقي
داوران اين شماره (به ترتيب حروف الفبا):
اميد علي‌احمدي، محمد اعتضاد السلطنه، احمد پهلوانيان، علي‌رضا پويا،
ايرج حجازي، محمدحسين درافشان، سلمان رضواني، سيد صادق سيد نژاد، سيد شبير حسيني، علي‌رضا رنجبر، محمد سليمي، ابراهيم شفيعي سروستاني،
ابراهيم فتحي.
نشاني: قم، بلوار امين، مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما
ص. پ: 3133. 37185. تلفن: 2915511. 0251، نمابر: 2915510
تهران، جام جم، ساختمان شهيد رهبر، طبقه زيرزمين،
تلفن: 22014738، نمابر: 22164997
دفتر خراسان: مشهد ـ خيابان امام خميني رحمه الله ، انتهاي باغ ملي،
ساختمان صبا، طبقه سوم
تلفن: 2215108 ـ 0511 نمابر: 2215106
Email: ss.media@irc.ir ـ www.irc.ir