در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

مطالعه تحولات اجتماعي در جهان معاصر به قدري سريع و همه‌جانبه مي‌باشد كه نيازمند بررسي مداوم و به روز است. اين تحولات در شئون مختلف زندگي اجتماعي قابل كندوكاو و كاوش مي‌باشد.
در كنار اين مطالعه و تحولات روزافزون، تغييرات رسانه‌اي و نحوه تعامل با مخاطبان در محتوا و شكل موجب گشته است تا تركيب مسائل اجتماعي و رسانه يا رسانه و تحولات اجتماعي، موضوع مطالعات راهبردي و كاربردي مراكز پژوهشي رسانه‌اي قرار گيرد. امروزه تحولات اجتماعي به حدي فراگير، همه‌جانبه و سريع است كه گويي هرروزه با حجمي گسترده از تحولاتي روبه‌رو مي‌شويم كه در گذشته يا نبوده و يا تغييري اساسي در شكل و محتوا داشته است. بدين سبب برآنيم تا در اين ارائه بخشي از تحولات و تغييرات اجتماعي را كه در رسانه داراي اهميت مي‌باشد بيان گردد.
اضلاع سه‌گانه تحليل علمي ـ پژوهشي در اين نوشته بر سه بال انديشه ديني، جامعه‌شناسي و رسانه استوار است، لذا مطالعات اخير تلاشي است تا ضمن بررسي ديني و اسلامي ذخاير عميق موجود در اين زمينه، تغييرات و تحولات اجتماعي بررسي شود و در نهايت به راهكارهايي نظري و يا عملي با تأسي از فرهنگ ديني در حوزه رسانه و جامعه برسيم.
نوشته‌هاي اين شماره به شرح ذيل تقديم مي‌شود:
-مقاله رسانه ملي و اميدآفريني؛ مباني، ابعاد و راهبردها، كه در آن به نقش ارتباطات جمعي در جهان معاصر و تأثيرات بي‌نظير آن بر حوزه‌هاي شناختي و نگرش افراد از طريق انواع اطلاعات ارسالي مي‌پردازد.
-جايگاه و نقش رسانه‌هاي جمعي در تغيير سياست جمعيتي نظام جمهوري اسلامي
-مقدمه‌اي بر اصول حاكم بر مديريت پيام
-مطالعه آثار و پيامدهاي سياسي شبكه‌هاي اجتماعي مجازي
-رسانه و آداب دوستي و دوست‌يابي از منظر اسلام


شناسنامه

صاحب امتياز: مركز پژوهش¬هاي اسلامي صدا و سيما
مدير مسئول و سردبير: سيد علي موسوي ميرکلائي
مدير اجرايي: سيده مريم چاوشي
ويراستار: حبيبه برغمدي
طراح جلد: حميد حاجي رمضانعلي
صفحه‌آرا: حسنيه باقري برزکي
بهاء: 480000ريال
داوران اين شماره (به ترتيب حروف الفبا):
فريده پيشوايي، علي حائري مجد، رضا حاج احمدي، سلمان رضواني، علي‌رضا رنجبر، محمد سليمي، ابراهيم شفيعي سروستاني، غلامحسن عيوضي، صادق ليراوي.
نشاني: قم، بلوار امين، مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما
ص.پ: 3133 ـ 37185 ـ تلفن: 32915511 ـ 025، نمابر: 32915510
تهران، جام جم، ساختمان شهيد رهبر، طبقه زيرزمين،
تلفن: 22014738، نمابر: 22164997
دفتر خراسان: مشهد ـ خيابان امام خميني رحمه الله ، جنب باغ ملي،
ساختمان صبا، طبقه سوم
تلفن: 32215108 ـ 0511 نمابر: 32215106
www. irc.ir Email: info@ irc.ir