در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

در اين شماره ميخوانيم:
فرهنگ‌سازي، اولويت نخست رسانه ملي / گفت‌وگو با دكتر ابراهيم شفيعي سروستاني
حقوق شهروندي و كاركردهاي آموزشي رسانه / ميثم اميدعلي - مهدي خلجي
بايسته‌هاي فرهنگ‌سازي / گفت‌وگو با سيد حسين شرف‌الدين
ارزش‌هاي انقلاب اسلامي / مهديه عربي‌فر
نقش رسانه ملي در مديريت بحران‌هاي سياسي / سيده مريم چاوشي


شناسنامه

صاحب امتياز: اداره کل پژوهش‌هاي اسلامي رسانه
مدير مسئول و سردبير: سيد علي موسوي ميرکلائي
مدير اجرايي: سيده مريم چاوشي
ويراستار: حبيبه برغمدي
صفحه‌آرا: محمد صادقی
بهاء: 45000 ريال
داوران اين شماره (به ترتيب حروف الفبا):
کمال اکبري، علي حائري مجد، حسن خيري، عليرضا رنجبر،
ابراهيم شفيعي سروستاني، صادق ليراوي
تهيه و تنظيم مصاحبه‌ها: حکيمه صنيع‌فر