در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

در اين نشريه ميخوانيم :
1- آموزه‌هاي اقتصادي در سيره رضوي و بايسته هاي رسانه ملي
2- درآمدي بر هنجارهاي اخلاقي مورد تأكيد در سيره حضرت امام رضا عليه السلام در حيطه‏ ارتباطات اجتماعي
3- راهكارها و راهبردهاي رسانه‌اي افزايش مشاركت مردمي در احسان و نيكوكاري مبتني بر سيره رضوي
4- رسانه ملي و بايسته‌هاي ترويج «فرهنگ خير» (با نگاهي به تعاليم و معارف رضوي)
5- معارف رضوي در رسانه و ...


شناسنامه

سال اول، شماره‌ اول، (پياپي 1)، بهار و تابستان1391
صاحب امتياز: مرکز پژوهش‌هاي اسلامي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
مديرمسئول:حجت‌الاسلام والمسلمين دکتر علي نهاوندي
سردبير: غلامعلي عليزاده
مدير اجرايي: مهدي رشکياني
مشاور علمي:حجت‌الاسلام والمسلمين محمدجعفر فيض‌آبادي
ارتباطات و هماهنگي: مصطفي جهانگير فيض‌آبادي
ناشر:مرکز پژوهش‏هاي اسلامي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
ويراستار: ابوذر هدايتي
حروف‌نگاران: محمد نادري و مرضيه معارف‌وند
صفحه‌آرا: اکرم سادات بني‌زهرا
بها: 40000 ریال
دفتر مرکزي: قم، بلوار امين، مرکز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما، ص. پ. 3133- 37185
سامانه ارتباطات: 11-2915510 ـ 0251
تلفن تحريريه مجله: 2928710 ـ 0251
دفتر ارتباطات: تهران، جام جم، ساختمان شهيد رهبر، زيرزمين، تلفن: 22014738، نمابر: 22164997
دفتر خراسان: مشهد، خيابان امام خميني=، انتهاي باغ ملي، ساختمان صبا، طبقه سوم،
تلفن: 22014738 ـ 0511، نمابر: 2215106
Email: info@irc.ir-www.irc.ir