در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

در اين شماره مروري خواهيم داشت بر:
الگوي اخلاقِ مناظره‌اي امام رضا عليه السلام براي ارائه در رسانه ملي،بررسي جنبه‌هاي رسانه‌اي مناظرات امام رضا عليه السلام و تطبيق كاركردهاي آن در رسانه،«سيره رضوي» و اصول و شاخصه‌هاي بصيرت‌افزايي در رسانه ملي،گزارش يك نشست سيره سياسي - اجتماعي امام رضا عليه السلام و ...


شناسنامه

سال اول، شماره‌ دوم، (پياپي 2)، پاييز و زمستان1391
صاحب امتياز: مرکز پژوهش‌هاي اسلامي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
مديرمسئول:حجت‌الاسلام والمسلمين دکتر علي نهاوندي
سردبير: غلامعلي عليزاده
مدير اجرايي: مهدي رشکياني
مشاور علمي: حجت‌الاسلام والمسلمين محمدجعفر فيض‌آبادي
ارتباطات و هماهنگي: بهزاد حسن‌نژاد کاشاني
ناشر:مرکز پژوهش‏هاي اسلامي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
ويراستار: ابوذر هدايتي
صفحه‌آرا: محمد صادقي
بها: 37000 ریال
دفتر مرکزي: قم، بلوار امين، مرکز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما، ص. پ. 3133- 37185
سامانه ارتباطات: 11-32915510 ـ 025
تلفن تحريريه مجله: 2215106 ـ 0511
دفتر ارتباطات: تهران، جام جم، ساختمان شهيد رهبر، زيرزمين، تلفن: 22014738، نمابر: 22164997
دفتر خراسان: مشهد، خيابان امام خميني رحمه الله ، جنب باغ ملي، ساختمان صبا، طبقه سوم،
تلفن: 2215106 ـ 0511، نمابر: 2215108 ـ 0511
www.irc.ir - Email: m.razavi@irc.ir