// نشریه / طوبي 20

در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

برخي مطالب اين شماره عبارتند از:
ناز و نياز،شكوه آفرينش،زمزم دل (سخنان كوتاه تربيتي)،اخلاق فردي،اخلاق در خانواده،اخلاق سياسي.


شناسنامه

مجموعه متن هاى برنامه اى در اخلاق و تربيت
كد 1148 / شماره 20 / مرداد 1386
مدير مسئول: داود رجبى نيا
سردبير: سيدمحمود طاهرى
مشاور علمى اين شماره: صادق ليراوى
پژوهشگران: آقايان: سيدحسين اسحاقى، سيدمحمود طاهرى، مهدى صبوحى
محمدهادى فلاح، سيدمهدى طاهرى
خانم ها: منيره زارعان، فاطمه عسگرى، رزيتا نعمتى، ليلى فرّخى، مريم صادقى
زينب جعفرى، فرحناز فردوسيان، سكينه ربيعى، فرشته كوشكى، فاطمه آزادى نژاد
ويراستار: رقيه چاووشى
حروف نگار و صفحه آرا: اكرم سادات بنى زهرا
ليتوگرافى: سروش مهر
چاپ: نگارش
بها: 9000 ريال
دفتر مركزى: قم ـ بلوار امين ـ مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما
ص. پ: 3133 ـ 37185 ـ تلفن: 2919670 ـ نمابر: 2915510 ـ 0251
تلفن: تحريريه مجله: 2935803-0251
دفتر ارتباطات: تهران ـ جام جم ـ ساختمان رفاه ـ طبقه زيرزمين
تلفن: 22014738 ـ نمابر: 22164997
پست الكترونيكى: Email: IRC@IRIB.ir
آدرس Email: Email: toba@IRIB.ir