// نشریه / طوبي 22

در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

برخي مطالب اين شماره عبارتند از:
ناز و نياز،شكوه آفرينش،زمزم دل،اخلاق اجتماعي – فرهنگي


شناسنامه

مجموعه متن هاى برنامه اى در اخلاق و تربيت كد 1171 / شماره 22 / مهر 1386 مدير مسئول: داود رجبى نيا سردبير: سيدمحمود طاهرى با تشكر از همكارى: محمدجواد رودگر پژوهشگران: آقايان: سيدمهدى طاهرى، سيدحسين اسحاقى، محمد حسين درافشان، سيدمحمود طاهرى، محمدجواد نورى، جواد محدثى، محمدكاظم لطفى خانم ها: شكيبا سادات جوهرى، اقبال حسينى نيا، فاطمه عسگرى، رزيتا نعمتى ويراستار: رقيه چاووشى حروف نگار و صفحه آرا: اكرم سادات بنى زهرا ليتوگرافى: سروش مهر چاپ: زلال كوثر بها: 9000 ريال دفتر مركزى: قم ـ بلوار امين ـ مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما ص. پ: 3133 ـ 37185 ـ تلفن: 2919670 ـ نمابر: 2915510 ـ 0251 تلفن: تحريريه مجله: 2935803-0251 دفتر ارتباطات: تهران ـ جام جم ـ ساختمان رفاه ـ طبقه زيرزمين تلفن: 22014738 ـ نمابر: 22164997 پست الكترونيكى: Email: IRC@IRIB.ir