// نشریه / طوبي 23

در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

برخي مطالب اين شماره عبارتند از:
ناز و نياز،شكوه آفرينش،اخلاق فردي،اخلاق در خانواده،اخلاق اجتماعي – فرهنگي.


شناسنامه

مجموعه متن هاى برنامه اى در اخلاق و تربيت كد 1175 / شماره 23 / آبان 1386 مدير مسئول: داود رجبى نيا سردبير: سيدمحمود طاهرى با تشكر از همكارى مجيد خبّازى پژوهشگران: آقايان: سيدمهدى طاهرى، رضا آبيار، غلامرضا نور محمدى، سيدمحمود طاهرى، مهدى صبوحى، اصغر رحمانى خانم ها: اكرم جعفرى، رزيتا نعمتى، معصومه عبدالحسينى ويراستار: رقيه چاوشى حروف نگار و صفحه آرا: اكرم سادات بنى زهرا ليتوگرافى: سروش مهر چاپ: زلال كوثر بها: 7000 ريال دفتر مركزى: قم ـ بلوار امين ـ مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما ص. پ: 3133 ـ 37185 ـ تلفن: 2919670 ـ نمابر: 2915510 ـ 0251 تلفن: تحريريه مجله: 2935803-0251 دفتر ارتباطات: تهران ـ جام جم ـ ساختمان رفاه ـ طبقه زيرزمين تلفن: 22014738 ـ نمابر: 22164997 پست الكترونيكى: Email: IRC@IRIB.ir