// نشریه / طوبي 24

در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

برخي مطالب اين شماره عبارتند از:
ناز و نياز،شكوه آفرينش،اخلاق فردي،اخلاق خانوادگي


شناسنامه

مجموعه متن هاى برنامه اى در اخلاق و تربيت كد 1197 / شماره 24 / آذر 1386 مدير مسئول: داود رجبى نيا سردبير: سيدمحمود طاهرى با تشكر از همكارى ميرصادق سيدنژاد و محمود سورى پژوهشگران: آقايان: حميد رحمانى، سيدمحمود طاهرى، سيدعلى منافى، سيدحسين اسحاقى، محمدجواد نورى، محمدهادى فلاح، غلام رضا نورمحمدى، على اسدى خانم ها: منيره زارعان، فرحناز فردوسيان، سوده سادات تقوى، رزيتا نعمتى، فاطمه عسگرى، سهيلا بهشتى، زينب كامكارى، ليلى فرّخى، مرضيه رضاييان، زينب جعفرى، فرشته كوشكى ويراستار: رقيه چاوشى حروف نگار و صفحه آرا: اكرم سادات بنى زهرا ليتوگرافى: سروش مهر چاپ: زلال كوثر بها: 11000 ريال دفتر مركزى: قم ـ بلوار امين ـ مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما ص. پ: 3133 ـ 37185 ـ تلفن: 2919670 ـ نمابر: 2915510 ـ 0251 تلفن: تحريريه مجله: 2935803-0251 دفتر ارتباطات: تهران ـ جام جم ـ ساختمان رفاه ـ طبقه زيرزمين تلفن: 22014738 ـ نمابر: 22164997 پست الكترونيكى: Email: IRC@IRIB.ir