// نشریه / طوبي 27

در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

اسفند ماه 1386 و فروردين 1387
___________________________
برخي مطالب اين شماره عبارتند از:
1- اخلاق فردي (شكوه آفرينش، شخصيت شناسي انسان از ديدگاه قرآن، كاوشي در شخصيت در پرتو قرآن و حديث، گلگشتي در زيارت، عوامل حضور قلب در نماز، تربيت ديني با تأمين حقوق و خواسته هاي بر حق جوانان، خودشكوفايي روحي و عوامل آن)
2- اخلاق اجتماعي
3- اخلاق فرهنگي (آسيب شناسي مشورت، راستي و راست گويي، غيبت، پيري و سالمندي)
4- اخلاق خانوادگي (پديده طلاق و راه كارهايي براي پيش گيري از آن، نكته هاي كوتاه درباره تربيت كودكان و فرزندان، مروري بر برخي آسيب هاي خانواده، نگاهي به حقوق كودك در اسلام و كنوانسيون جهاني، عوامل موثر در تربيت اخلاقي انسان ها به ويژه كودكان، شيوه هاي آموزش و جذب فرزندان به نماز با تأكيد بر نقش الگويي والدين)
5- اخلاق سياسي (ضرورت اهميت ساده زيستي به ويژه در مسئولان و كارگزاران حكومتي)


شناسنامه

مجموعه متن هاى برنامه اى در اخلاق و تربيت شماره 27 / كد: 1293 / ويژه خرداد ماه 1387 به كوشش: سيدمحمود طاهرى زير نظر: داوود رجبى نيا با تشكر از همكارى صادق ليراوى پژوهشگران: آقايان: حسين بافكار، مصطفى منتظرى، محمدهادى فلاح، سيدحسين اسحاقى حسن گلپايگانى، محمدرضا پورفلاحتى خانم ها: فاطمه عسگرى، سوده سادات تقوى، اكرم جعفرى، زهرا مولايى فر، فرحناز فردوسيان، شكيباسادات جوهرى، فروغ طاهرى، رزيتا نعمتى، ليلى فرخى، فاطمه رجبى ويراستار: رقيه چاوشى حروف نگار و صفحه آرا: اكرم سادات بنى زهرا ليتوگرافى: سروش مهر چاپ: زلال كوثر بهاء: 14000 ريال دفتر مركزى: قم ـ بلوار امين ـ مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما ص. پ: 3133 ـ 37185 ـ تلفن: 2919670 ـ نمابر: 2915510 ـ 0251 تلفن: تحريريه مجله: 2935803-0251 دفتر ارتباطات: تهران ـ جام جم ـ ساختمان رفاه ـ طبقه زيرزمين تلفن: 22014738 ـ نمابر: 22164997 پست الكترونيكى: Email: IRC@IRIB.ir