// نشریه / طوبي 31

در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

زمستان 1387
___________________________
برخي مطالب اين شماره عبارتند از:
1- خانواده و جايگاه آن در سيره و سخن معصومين
2- خانواده و جايگاه آن از ديدگاه امام خميني(ره)
3- اسراف در كلام قرآن و روايات


شناسنامه

ماه‌نامه زن و خانواده كد: 1426 مديرمسئول: داود رجبي‌نيا سردبير: محمدعلي روزبهاني با تشکر از: محمدحسن باجلان هيئت تحريريه: آقايان: حامد براتي، مهدي بهرامي، حسين خدادوست، مهدي صادقي، حامد عبداللهي، محمدحسين فرج‌نژاد، هادي قطبيخانم‌ها: محبوبه ابراهيمي، فائزه اسكندري ، شفيعه اسماعيلي،طيبه چراغي، سميه رشيدي، الهام رضايي، مرضيه رضاييان، زهرا روزبهاني، فاطمه صفري، زكيه عرب‌شيباني فاطمه عرب‌شيباني، مليحه متغير، مريم گرجي همكاران اين شماره: زهرا اکافان، محمدکاظم بدرالدين، فريده پيشوايي، مريم رضايي، سميه عزيزي، ، مهري كلهر، فاطمه مصطفايي ويراستار: رقيه چاوشي صفحه‌آرا: اكرم‌سادات بني‌زهرا ليتوگرافي: سروش مهر چاپ: زلال كوثر بهاء: 13000 ريال