// نشریه / طوبي34

در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

تير ماه 1388
___________________________
برخي مطالب اين شماره عبارتند از:
1- سلوك خانوادگي اميرالمونين علي(ع)
2- تأثير بخشش بر روابط خانواده
3- هديه هايي كوچك براي همسراني بزرگ
4- ساده زيستي در زندگي مقام معظم رهبري
5- انتخاب نام نيكو براي فرزندانمان
6- چگونه فرزندانمان را اهل مطالعه كنيم؟
7- كنكور و نقش والدين در خانه
8- حضرت خديجه كبري(س)
9- بنت الهدي صدر
10- تساوي جنسيتي يا عدالت جنسيتي
11-آشنايي با دكتر حسن حسيني و معرفي آثار وي
12- معرفي وب سايت شوراي فرهنگي اجتماعي زنان


شناسنامه

ماه‌نامه زن و خانواده مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما كد: 1459 مديرمسئول: داود رجبي‌نيا سردبير اين شماره: محمدعلي روزبهاني با تشکر از: آقايان محمدحسن مظهري و محمدحسن باجلان همکاران اين شماره: آقايان: حامد براتي، مهدي بهرامي، علي تقوايي، کاظم خدادوست، محمد روشنايي، مهدي زماني، سيدموسي زين‌العابدين، آرش شفاعي، امير شهامي، حامد عبداللهي، مهدي فرج‌اللهي خانم‌ها: معصومه آرزومند، فائزه اسکندري، شفيعه اسماعيلي، طيبه چراغي، سميه رشيدي، زهرا رضائيان، مرضيه رضائيان، فاطمه صفري،‌ فاطمه عرب شيباني، مليحه متغير ويراستار: مرضيه علاقه‌بند نمونه‌خوانان: فاطمه احدي، بتول احدي صفحه‌آرا: اكرم‌سادات بني‌زهرا ليتوگرافي: سروش مهر چاپ: زلال كوثر بهاء: 14000 ريال دفترمركزي: قم ـ بلوار امين ـ مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما ص. پ: 3133 ـ 37185 ـ تلفن: 2919670 ـ نمابر: 2915510 ـ 0251 تلفن تحريريه مجله: 2935803 ـ 0251 دفتر ارتباطات: تهران ـ جام جم ـ‌ ساختمان شهيد رهبر ـ طبقه زيرزمين تلفن: 22014738 ـ نمابر: 22164997 Email: info@irc.ir www.irc.ir