// نشریه / طوبي35

در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

مرداد 1388
___________________________
برخي مطالب اين شماره عبارتند از:
1- سيره خانوادگي امام حسين (ع)
2- نامه آيت الله سيد محمد باقر خوانساري به فرزندش
3- كاريكلماتور مهريه
4- معرفي يك هديه براي همسران
5- تأثير آراستگي ظاهر بر روابط همسران
6- تابستان، فصل نوشيدني ها
7- زندگي و سيره حضرت فاطمه معصومه(س)
8- اجراي حجاب در فرانسه
9- راه هايي براي تشويق كودكان به مطالعه
10- خانواده و فرزندان معلول جسمي و روحي
11- اثر مد و مدگرايي بر اقتصاد خانواده
12- آشنايي با سپيده كاشاني و آثار او
13- وفاي به عهد با كودك


شناسنامه

سردبير: محمدعلي روزبهاني ماه‌نامه زن و خانواده كد: 1471 مديرمسئول: داود رجبي‌نيا سردبير: محمدعلي روزبهاني با تشکر از: صادق ليرابي هيئت تحريريه: آقايان: حامد براتي، مهدي بهرامي، حسين خدادوست، مهدي صادقي، حامد عبداللهي، محمدحسين فرج‌نژاد، هادي قطبي خانم‌ها: محبوبه ابراهيمي، فائزه اسكندري، شفيعه اسماعيلي، طيبه چراغي، سميه رشيدي، الهام رضايي، مرضيه رضاييان، فاطمه صفري، زكيه عرب‌شيباني فاطمه عرب‌شيباني، مليحه متغير، مريم گرجي همكاران اين شماره: مهدي فرج‌اللهي، رضوان خسروي، يوسف قرباني، فاطمه عسکري، مريم رضايي، فريده پيشوايي، عطيه کشتکاران، مهري کلهر، سميه عزيزي، فاطمه مصطفايي، معصومه پاکروان، سارا مسعودي، کبري حبيبي، زهرا رضاييان، زهرا کاظمي، مجيد تال، حسين غفاري. ويراستار: رقيه چاوشي صفحه‌آرا: اكرم‌سادات بني‌زهرا ليتوگرافي: سروش مهر چاپ: زلال كوثر بهاء: 13000 ريال دفترمركزي: قم ـ بلوار امين ـ مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما ص. پ: 3133 ـ 37185 ـ تلفن: 2919670 ـ نمابر: 2915510 ـ 0251 تلفن تحريريه مجله: 2935803 ـ 0251 دفتر ارتباطات: تهران ـ جام جم ـ‌ ساختمان شهید رهبر ـ طبقه زيرزمين تلفن: 22014738 ـ نمابر: 22164997 Email: info@irc.ir www.irc.ir