در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

:.: نشريه الكترونيك :.:


شناسنامه

ماه‌نامه زن و خانواده كد: 1494 مديرمسئول: داود رجبي‌نيا سردبير: محمدعلي روزبهاني با تشکر از: صادق ليرابي هيئت تحريريه: آقايان: حامد براتي، مهدي بهرامي، حسين خدادوست، مهدي صادقي، حامد عبداللهي، محمدحسين فرج‌نژاد، هادي قطبي خانم‌ها: محبوبه ابراهيمي، فائزه اسكندري، شفيعه اسماعيلي، طيبه چراغي، سميه رشيدي، الهام رضايي، مرضيه رضاييان، فاطمه صفري، زكيه عرب‌شيباني فاطمه عرب‌شيباني، مليحه متغير، مريم گرجي همكاران اين شماره: فاطمه عسکري، مريم رضايي، فريده پيشوايي، مهري كلهر، سميه عزيزي، فاطمه مصطفايي ويراستار: رقيه چاوشي صفحه‌آرا: اكرم‌سادات بني‌زهرا ليتوگرافي: سروش مهر چاپ: زلال كوثر بهاء: 13000 ريال دفترمركزي: قم ـ بلوار امين ـ مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما ص. پ: 3133 ـ 37185 ـ تلفن: 2919670 ـ نمابر: 2915510 ـ 0251 تلفن تحريريه مجله: 2935803 ـ 0251 دفتر ارتباطات: تهران ـ جام جم ـ‌ ساختمان شهيد رهبر ـ طبقه زيرزمين تلفن: 22014738 ـ نمابر: 22164997 Email: info@irc.ir www.irc.ir