// نشریه / طوبي 36

در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

مهر و آبان ماه 1388
___________________________
برخي مطالب اين شماره عبارتند از:
1- ماه مهر و عاطفه آمد
2- زن، خانه و خانواده در كلام و سيره پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله
3- عوامل تخريب كننده گفت و گوهاي همسران
4- خانواده، تجمل گرايي و اسراف
5- دل گويه هاي دخترانه با امام رضا عليه السلام
6- از درد تا بي دردي
7- رفتار شناسي دل بستگي و دوست داشتن
8- آنتن نقره اي
9- پرواز از غم به سوي شناخت
10- طرح چند فيلم نامه و تله فيلم


شناسنامه

ماه‌نامه زن و خانواده كد: 1495 مديرمسئول: داود رجبي‌نيا دبير تحريريه اين شماره: مريم بصيري با تشکر از: محمد حسن باجلان همکاران اين شماره: سمانه اميني، لطيفه محمدي، زهره قاسمي، زهار هاشمي، مريم طباطبايي ندوشن، طاهره جعفري، نزهت بادي، نرگس قنبري، معصومه بصيري، فاطمه الهي تبار، ندا رنجبر، يارا بخشايش ويراستار: رقيه چاوشي صفحه‌آرا: اكرم‌سادات بني‌زهرا ليتوگرافي: سروش مهر چاپ: زلال كوثر بهاء: 13000 ريال دفترمركزي: قم ـ بلوار امين ـ مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما ص. پ: 3133 ـ 37185 ـ تلفن: 2919670 ـ نمابر: 2915510 ـ 0251 تلفن تحريريه مجله: 2935803 ـ 0251 دفتر ارتباطات: تهران ـ جام جم ـ‌ ساختمان شهيد رهبر ـ طبقه زيرزمين تلفن: 22014738 ـ نمابر: 22164997 Email: info@irc.ir www.irc.ir