در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

يكي از مهم‌ترين علل شيوع فساد اخلاقي ميان مردم، فيلم‌هايي است كه نمايش داده مي‌شود... والدين بدون توجه به تأثيرهاي بسيار بد بعضي از اين فيلم‌ها خود و فرزندانشان را در معرض تماشاي آنها قرار مي‌دهند و به دست خود، ريشه فساد را محكم مي‌كنند.
اكنون كه در پرتو نظام مقدس جمهوري اسلامي، رسانه‌ ملي در انجام رسالت خطير الهي، خود به توليد و ارائه برنامه‌هاي انسان‌ساز مشغول است و الگويي تمام‌عيار از رسانه‌ ديني را به جهان عرضه مي‌كند، توجه به اين مباحث اساسي و البته درك هرچه بهتر شرايط فرهنگي و اجتماعي مخاطبان در داخل و خارج كشور و عمل به ضرورت‌ها و تأكيدات نظري و عملي اسلام در خصوص خانواده كه سنگ‌ بناي جامعه است، ضرورت مي‌يابد. اميد است مطالب اين شماره از نشريه كه در راستاي تبيين دانش نظري و راهبردهاي عملي در زمينه تقويت، تحكيم و مراقبت از كانون خانواده از طريق رسانه ارائه شده است، همكاران محترم رسانه ملي را در انجام هر چه بهتر رسالت عظيم خود در اين عرصه ياري كند.


شناسنامه

فصلنامه علمي ـ تخصصي
سال اول ـ شماره دوم ـ کد: 1837 ـ بهار 1391
صاحب امتياز: مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا وسيما
مدير مسئول: حسين گودرزي
سردبير: عليرضا پويا
مدير اجرايي: حميد رحماني
دفتر مركزي: قم ـ بلوار امين ـ مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما
ص. پ: 3133 ـ 37185 ـ‌ سامانه ارتباطات: 11- 2915510ـ0251 نمابر: 2915510
تلفن تحريريه مجله: 2928732 ـ 0251
www.irc.ir- Email: mfj@irc.ir