در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

در اين شماره مروري خواهيم داشت بر :
- اقتراح: درآمدي بر موضوع رسانه ملي، خانواده و مسائل نوپديد با حضور آقايان دكتر حسين گودرزي٭، حجت‌الاسلام علي جعفري٭٭ و دكتر نعمت‌الله كرم‌اللهي٭٭٭
- آسيب‌شناسي آثار هرزه‌نگاري اينترنتي بر روابط جنسي زوج‌ها
- آسيب‌هاي اعتياد به اينترنت در خانواده و انواع آن
- نشانه‌شناسي برنامه طنز تلويزيوني شب‌هاي برره
- شادي و نشاط در خانواده از منظر دين و رسانه
- خانواده و فناوري‌هاي سيار، تعاملي و ديجيتال
و ...


شناسنامه

فصلنامه رسانه و خانواده
فصلنامه علمي ـ تخصصي
سال سوم ـ شماره دهم و یازدهم ـ کد: 2056 ـ بهار و تابستان 1393
صاحب امتياز: اداره کل پژوهش‌هاي اسلامي
مدير مسئول: حسين گودرزي
سردبير: احمد طوبايي
مدير اجرايي: حميد رحماني