در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

طرح موضوع «سبك زندگي» بهصورت شفاف و صريح از سوي رهبر معظم انقلاب(مدظله العالي) و مطالبه جدي ايشان در زمينه كاوش و بررسي ابعاد و زواياي اين موضوع از نهادهاي متولي، نشان مي‌دهد مقوله سبك زندگي اسلامي، اهميت و خلأيي دارد كه انقلاب اسلامي در اين مرحله از مراحل تكاملي خود با آن رو‌به‌روست و گوياي اين نكته مهم است كه مهم‌ترين آسيب جدي انقلاب و جامعه اسلامي در اين مرحله از انقلاب اسلامي «نبود شيوه مطلوب زندگي اسلامي و الگوهاي رفتاري متناسب با جامعه، نظام و خانواده اسلامي» است؛ ازاين‌رو، مهم‌ترين و جدي‌ترين نياز جامعه ما نيز شناسايي آسيبهاي سبك زندگي كنوني، راهكارهاي تحقق سبك زندگي اسلامي و در نهايت «استنباط و ارائه مدل سبك زندگي اسلامي و الگوهاي رفتاري متناسب با جامعه، نظام و خانواده اسلامي» است. به همين منظور «بايد ما بهدنبال اين باشيم كه فرهنگ زندگي را تبيين كنيم، تدوين كنيم و به شكل مطلوب، اسلام را تحقق ببخشيم. البته اسلام، بن‌مايه‌هاي يك چنين فرهنگي را براي ما معين كرده است». (بيانات رهبر معظم انقلاب در ديدار با جوانان خراسان شمالي، 23/7/1391)
بر اين اساس و با توجه به تأثيرگذاري انكارناپذير رسانه ملي در بعد فرهنگي جامعه و سبك زندگي، اداره‌كل پژوهش اسلامي رسانه در نظر دارد ضمن تجميع فصل‌نامه‌هاي «رسانه و خانواده»، «مطالعات كودك، نوجوان و رسانه» و «مطالعات جوان و رسانه» ـ كه پيش از اين در قالب فصل‌نامه تخصصي به چاپ مي‌رسيدند ـ در قالب يك نشريه تخصصي و كاربردي، به موضوع رسانه و سبك زندگي اسلامي پرداخته، محتواي لازم درباره مهمترين مسائل سبك زندگي اسلامي ـ ايراني را بهصورت كاربردي ارائه كند تا برنامه‌سازان رسانه ملي از آن استفاده كنند و ضمن آسيب‌شناسي برنامه‌هاي رسانه ملي در حوزه سبك زندگي و كمك به اصلاح و بهبود روند ساخت برنامه‌ها، راهكارها و ايده‌هاي مناسبي را براي طرح «الگوي خانواده مطلوب ايراني ـ اسلامي» در برنامه‌هاي رسانه ملي تبيين كند تا بدينوسيله نياز برنامه‌سازان رسانه ملي در موضوع سبك زندگي، رفع و زمينه‌هاي ترويج سبك زندگي اسلامي فراهم شود.
قلمرو موضوعي اين نشريه شامل ابعاد فردي، خانوادگي، فرهنگي و اجتماعي سبك زندگي اسلامي است كه از شش منظر: حوزه فردي سبك زندگي، حوزه خانوادگي سبك زندگي، حوزه فرهنگي ـ اجتماعي سبك زندگي، نقد سبك زندگي در غرب، رصد سبك زندگي و سبك زندگي بزرگان و نسبت اين شش ساحت با رسانه، به موضوع سبك زندگي ورود پيدا كرده است.
حوزه فردي سبك زندگي ناظر به بايسته‌هاي فردي انسان مسلمان در سبك زندگي اسلامي و نحوه بازنمايي آن در رسانه ملي است. حوزه خانوادگي به الزامات و مؤلفه‌هاي خانواده مطلوب در سبك زندگي اسلامي و راهكارهاي ترويج آن در رسانه ملي مي‌پردازد. حوزه فرهنگي ـ اجتماعي، متولي رصدكردن و آسيبشناسي سبك زندگي ايرانيان و نقد برخي برنامههاي رسانه ملي است. همچنين معرفي الگوهاي سبك زندگي و ويژه‌نامه راه برتر از بخش‌هاي پاياني اين نشريه است.
اميدواريم مخاطبان گرامي، ما را در هرچه غني‌تر‌شدن اين نشريه ياري رسانند.
اداره‌كل پژوهش‌هاي اسلامي رسانه


شناسنامه

سال اول، شماره1 ، زمستان 1397
صاحب امتیاز: اداره‌کل پژوهش‌های اسلامی رسانه
مدیر مسئول: دکتر محمدحسین ظریفیان یگانه
جانشین مدیر مسئول: حامد حجتی
سردبیر: مریم رضایی
اعضای شورای سیاست‌گذاری:
دکتر مجید ابهری، دکتر فریبا علاسوند،
حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر محمدرضا زیبایی‌نژاد، دکتر حسین رضی،
دکتر محمد شیخ‌الاسلامی، دکتر سیدحسین شرف‌الدین، معصومه ظهیری،
دکتر محمدمهدی عباسی آغوی،
دکتر علی‌نقی فقیهی، دکتر امان‏الله قرایی‌مقدم، مریم معین‌الاسلام،
حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر رضا مهکام
دکتر مریم جلالی‌دهکردی، حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر سیداحمد رهنمایی،
حجت‌الاسلام و المسلمین ابراهیم اخوی
همکاران این شماره:
عباس غلامی، سعید کبیر، علی حائری،
زهره نیک‌خلق‌احمدی، امیردلاورزاده
هئیت تحریریه:
عاطفه امینی، فریده پیشوایی،
عالمه جمال‌زاده، سیده مریم چاوشی، منصوره رضایی، ابراهیم عابدی،
فاطمه عطایی، فاطمه عامریان،
ویراستار:
اعظم خوشگفتار
صفحه‌آرا:
سمیه مرادی
طراح جلد و نامواره:
مجتی قانونی
بها: 150000 ریال