در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

«سبك زندگي اسلامي» از مطالبات رهبر معظم انقلاب و از اهداف اصلي انقلاب اسلامي ايران است كه امروزه با توجه به هجمه هاي فرهنگي غرب، آسيب هاي اجتماعي و مشكلات اقتصادي ناشي از تحريم¬ها، بيش از پيش، تحقق و ترويج آن را ضروري مي نمايد. بي شك، اولين و مهم‌ترين گام در تحقق اين آرمان، شناسايي آسيب-هاي موجود در سبك زندگي كنوني ايرانيان و اصلاح سبك زندگي موجود و ترويج آموزه هاي دين مبين اسلام در اين زمينه است. از آنجا كه نهاد خانواده، اولين و تاثيرگذارترين نهادي است كه افكار، علايق، رفتارها و به عبارت ديگر، سبك زندگي افراد را شكل مي‌بخشد، هرگونه اقدام اصلاحي و تبليغي و تربيتي نيز بايد از طريق همين نهاد صورت گيرد. ازاين‌رو،گروه خانواده، تربيت و سبك زندگي با علم به تاثيرگذاري برنامه هاي رسانه ملي در سبك زندگي خانواده هاي ايراني، در شماره دوم نشريه با پيگيري اهداف زير تلاش دارد زمينه مناسبي را به‌منظور تحقق منويات رهبر معظم انقلاب فراهم كند: تبيين آموزه هاي اسلامي در خصوص سبك زندگي، خانواده و تربيت؛ آسيب‌شناسي برنامه‌هاي رسانه ملي در حوزه سبك زندگي و تربيت فرزندان، كمك به اصلاح و بهبود روند ساخت برنامه‌ها، ارائه راهكارها و ايده‌هاي مناسب براي طرح «الگوي خانواده مطلوب ايراني ـ اسلامي در برنامه ها با تمركز بر حوزه هاي فردي خانوادگي و اجتماعي سبك زندگي ايرانيان و نيز نقد سبك زندگي غربي و رصد برنامه هاي رسانه ملي.
بديهي است به لحاظ تاثير گسترده رسانه ملي در ايجاد تغيير رفتار و ارتباطات فردي و اجتماعي، امكان پرداختن به همه زواياي رسانه اي موثّر در سبك زندگي، در هر شماره از فصلنامه امكان‌پذيرنيست. ازاين رو، در اين شماره از فصلنامه، تنها به فرازهايي از سبك زندگي از جمله: سلامت معنوي و رسانه ملي، اوقات فراغت، مديريت زمان و شبكه هاي اجتماعي، روابط زوجين در خانواده و آسيب هاي احتمالي آن، ميزان كار مفيد و فرهنگ كار جمعي در ايران و بحران در خانواده غربي پرداخته شده است.
اميد است مخاطبان اين نشريه كه طيف گسترده¬اي از مديران، برنامه سازان و كارشناسان رسانه ملي هستند با راهنمايي ارزشمند خود در غناي اين بشود: نشريه، ياري رسان گروه تربيت، خانواده و سبك زندگي باشند.


شناسنامه