در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

در اين شماره مروري خواهيم داشت بر:
عيد نوروز
ولادت حضرت زينب(س) روز پرستار
روز طبيعت
شهادت استاد مرتضي مطهري(ره)
ولادت حضرت فاطمه زهرا(س)
ولادت حضرت امام محمد باقر(ع)
شهادت حضرت امام هادي(ع)
ولادت حضرت امام جواد(ع)
رحلت حضرت امام خميني(ره)
ولادت حضرت امام علي(ع)
آغاز ايام البيض
شهادت امام موسي كاظم(ع)
عيد سعيد مبعث


شناسنامه

مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما / كد: 1805 / بهار 1391
دوره جديد، شماره 5 (پياپي 146)
مديرمسئول: عليرضا رنجبر
اعضاي هيئت تحريريه به ترتيب حروف الفبا: ابراهيم اخوي، سيد علي حسيني ايمني، مريم سقلاطوني، محمود سوري،‌ سيد محمود طاهري و اصغر عرفان
ويراستار: ابوذر هدايتي
نسخه‌پردازان: منصوره سلمان‌زاد ـ محبوبه سلمان‌زاد
با آثاري از:
ابراهيم اخوي، فاطمه عسگري، سودابه مهيجي، سيد محمود طاهري، سيد رضا طاهري،
سيد مهدي هريکنده‌اي، ‌محمدکاظم جعفرزاده، رقيه نديري، حسن اردشيري لاجيمي،
سيدعلي محمدي متکازيني، علي حائري‌مجد، زينب عليزاده و فاطره ذبيح‌زاده
نشاني: قم، بلوار امين، مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما
ص.پ: 3133 ـ 37185 ـ تلفن: 2919670 ـ 0251، نمابر: 2915510
تلفن تحريريه مجله: 2935803
.ir www. irc.ir Email: info@ irc