در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

در اين مجموعه مطالب زير مورد تهيه و تدوين شده است:
متن پيام نوروزي مقام معظم رهبري در سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني
بازخواني ديدگاه هاي اقتصادي مقام معظم رهبري
الزامات و ضرورت هاي توليد ملي، كار و سرمايه ايراني
روان شناسي سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني
اسلام، انسان را محور و سرمايه را در خدمت انسان مي داند
نقش رسانه ملي در سال توليد ملي
نقش اخلاق درتعميق و تقويت توليد ملي و حمايت از كارو سرمايه ايراني
دستاوردهاي رونقش بخشي به توليد ملي، كار و سرمايه ايراني


شناسنامه

مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما / كد: 1831 / 1391
مديرمسئول: علي‌رضا رنجبر
اعضاي هيئت تحريريه (به ترتيب حروف الفبا): ابراهيم اخوي، سيد علي حسيني ايمني، مريم سقلاطوني،‌ سيد محمود طاهري و اصغر عرفان
مشاور علمي: اسماعيل پرور
ويراستار: ابوذر هدايتي
صفحه‌آرا: اکرم سادات بنیزهرا
با آثاري از: آقايان: ابراهيم اخوي، حسن اردشيري لاجيمي، محمود سوري، احمدعلي يوسفي، سيد علي محمدي متکازيني، سيد رضا طاهري و سيد محمود طاهري
نشاني: قم، بلوار امين، مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما
ص.پ: 3133 ـ 37185 ـ تلفن: 2915511 ـ 0251، نمابر: 2915510
تلفن تحريريه مجله: 2935803
.ir www.irc.ir Email: info@irc