در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

در اين شماره مروري خواهيم داشت بر :
1- همدلي و همزباني؛
2- ويژه ماه مبارك رمضان؛
3- وفات حضرت خديجه عليها السلام؛
4- ولادت حضرت امام حسن مجتبي عليه السلام؛
5- شب قدر؛
6- شهادت حضرت امام علي عليه السلام؛
7- روز جهاني قدس؛
8- شهادت حضرت امام جعفرصادق عليه السلام؛
و ...


شناسنامه

اداره کل پژوهش‌هاي اسلامي صداوسيما / كد: 2061 / تابستان 1394
دوره جديد، شماره 18 (پياپي 159)
مديرمسئول: عليرضا رنجبر
سردبير: سيدعلي حسيني‌ايمني
اعضاي هيئت تحريريه به ترتيب حروف الفبا:
ابراهيم اخوي، سيدعلي حسيني ايمني، حميد رحماني، محمود سوري و سيدمحمود طاهري
ويراستار: محمود سوري
صفحه‌آرا: محمد صادقي
بها: 75000 ريال
با آثاري از:
آقايان و خانم‌ها:
ابراهيم اخوي، محمود سوري، سيدمحمود طاهري، قربان صحرايي چاله‌سرايي، سيدعلي‌اصغر موسوي، حسن اردشيري لاجيمي، سيدرضا طاهري، علي‌اصغر نوبخت، زينب عليزاده لوشابي، سيده‌ طاهره موسوي و الهه سادات اميني
اداره کل پژوهش‌هاي اسلامي
نشاني: قم، بلوار امين، اداره کل پژوهش‌هاي اسلامي
ص. پ: 3133 ـ 37185، تلفن: 32915511 ـ 025، نمابر: 32915510
تلفن تحريريه مجله: 32935803